Jdi na obsah Jdi na menu
 


Všechny cheaty na The Sims 3

Abyste otevřeli cheatovací konzoli, stiskněte ve hře kombinaci kláves [Ctrl] + [Shift] + C. Potom napište některý z následujících kódů a stiskněte [Enter] pro aktivaci funkce tohoto cheatu. Poznámka: Ve Windows Vista se vám může konzole otevřít až po stisknutí kláves [Ctrl] + [Windows] + [Shift] + C.
Jednotlivé cheaty:

help
Zobrazí většinu cheatů
help <názevcheatu>: Zobrazí konkrétní informace o cheatu.

testingCheatsenabled [true nebo false]
Tento kód povolí další cheaty, které můžete používat, a odemyká další různé testovací možnosti, které jsou popsány níže.

Kaching
Přidá 1,000 Simolenů

Motherlode
Přidá 50,000 Simolenů

unlockOutfits [on nebo off]
Zpřístupní ve tvorbě Simíka oblečení určené pro kariéru a služby. Tento cheat musí být spuštěn před přechodem ke tvorbě Simíka.

moveObjects [on nebo off]
Odstraní omezení na půdorys pro veškeré umísťování objektů v režimech nákupu a výstavby. Odstraní omezení nástroje ruky pro objekty, které jsou používány, nebo které se za běžných okolností nedají přesunout. Použití tohoto cheatu může způsobit potíže s herními prvky, hledáním cesty, vytvářením skrytých herních objektů a jejich manipulací atd. Vezměte také na vědomí, že tento cheat vám umožňuje manipulovat i s objekty,se kterými běžně manipulovat nelze, například se Simíky. Pokud tyto objekty vymažete, není možné je získat zpátky! Dávejte proto pozor!

resetSim [jméno] [příjmení]
Pokud se náhodou stane, že se Simík „zasekne“ při interakci nebo někde ve městě, případně se něco zasekne v něm, použijte tento cheat. Nové zobrazení Simíka může chvíli trvat. Důvodem je, že zvolený Simík je znovu sestavován.
Příklad použití: resetSim Mortimer Goth

constrainFloorElevation [true nebo false]
Umožňuje vám provádět všechny terénní úpravy nezávisle na předmětech, Simících a dalších objektech, které se v terénu nacházejí. Zdi, podlahy a předměty se budou pohybovat spolu s terénem, což vám umožní vytvořit svažující se zdi a kopce s podlahou. Umístění nových stěn/podlah však terén opět vyrovná. Umísťování objektů bude taktéž vyžadovat vyrovnání terénu, pokud to dané objekty obvykle vyžadují.

disableSnappingToSlotsOnAlt [on nebo off]
Pokud je tato volba zapnuta, objekty se nebudou při držení klávesy Alt přichytávat do slotů. Tento cheat se může hodit například při umisťování židlí ke stolům, nebo pultů poblíž jiných pultů atd.

fadeObjects [on nebo off]
Zapnutí a vypnutí mizení objektů při přiblížení kamery. Nefunguje na Simíky.

hideHeadlineEffects [on nebo off]
Skryje všechny efekty nad hlavami Simíků (například bubliny s myšlenkami nebo slovy).

jokePlease
Zobrazí náhodný vtip v konzoli

enablellamas [on nebo off]
Zobrazí Llams varující ikonu.
"Llamas" jsou trojúhelníkové varující ikony, které se zobrazují u některých hlášení. Tento cheat vlastně nedělá nic praktického, je to pouze vtip

slowMotionViz [0-8]
Zpomalí vizuální efekty hry. Hodnota „úroveň“ je volitelná. Platné hodnoty jsou od 0 (běžná rychlost) do 8 (nejpomalejší).

fps [on nebo off]
Slouží k zapnutí nebo vypnutí zobrazení počtu snímků za vteřinu v pravém horním rohu.

fullscreen [on nebo off]

Hra bude na celé obrazovce

Quit
Opustit hru

Testování cheatů
Povolte kód "testingCheatsenabled true" a poté napište jeden z následujících kódů do konzole pro aktivaci příslušné funkce:

ageuptonpc
Když batole vyroste, může se stát NPC
Po použití tohoto cheatu se vás hra zeptá, zda chcete, aby se dítě stalo NPC (No-player-character – osoba ovládaná počítačem), pokud budete souhlasit, tak dítě bude stále ve vaší domácnosti, ale už ho nebudete moci ovládat. Pokud ho budete chtít později opět ovládat, využijte možnost vrá*** ho zpět do domácnosti popsanou níže

familyfunds "[Příjmení]" [částka]
Nastavte peníze jakékoli rodině

speed [0 4]
Nastavte peníze jakékoli rodině

maptags [on nebo off]
Zobrazit/skrýt značky na mapě

playsounds [on nebo off]
Zapne/vypne všechen zvuk

Recordvideo
Nahraje video se specifickou kvalitou a velikostí


Po povolení cheatu "testingCheatsenabled true" můžete také podržet [Shift] a kliknout na následující objekty pro nové interakce

Poštovní schránka

Udělat všechny šťastné“ – Dá všem členům vaší domácnosti ukazatele potřeb na nejšťastnější vč. Bonusů k náladě jako čistý jako lilie, řvát na plné pecky, odpočatý apod.
Vytvořit pro simíka přátelé“ – vytvoří pro simíka nové přátelé
Způsobit aby simík všechny poznal“ – simík bude znát každého ve městě
Přesunout počítačem ovládanou postavu“ – Přesune k vám domů počítačem ovládanou postavu. Některé vám nic neudělají (Smrťák) ale některé už ano(Exekutor, Zloděj…) Dále je tam na výběr Služebná, donáška pizzy, chůva, opravář, donáška novin, pošťák, policie, hasiči, ochrana dítěte sociálním pracovníkem, adopce sociálním pracovníkem a Vědecký expert
Vybrat si kariéru“ – můžete si vybrat jakoukoli kariéru i její jakoukoli úroveň, vč. Prací na půl úvazku
Vypnout potřeby“ „Zapnout potřeby“ Pokud jsou vypnuty, má váš simík všechny potřeby na max. vč. všech již zmiňovaných bonus
„Vynutit si návštěvu“ – přijde k vám na návštěvu někdo ze sousedství

Práce

"Vynutit si příležitost" – Vynutí vám pracovní příležitost, která vám pomůže zlepšit váš pracovní výkon
"Přesunout událost" – Vyskočí vám náhodná pracovní událost (možnost změny kariéry, pozitivní nebo negativní události, které zažíváte během práce)
"Přesunout všechny události" – všechno výše zmíněné v jednom

Země

"Teleportovat simíka sem" ¨Teleportuje simíka odkudkoli ihned a přesně na vámi určené místo

Jakýkoli simík

"Spustit stárnutí" – spustí u simíka stárnutí

Aktivní simík

"Změnit vlastnosti u aktivního simíka“
„Spustit stárnutí“

Simík který není v domácnosti

„Přidat k aktivní domácnosti“

Panel nálad

Odstraňte jakoukoli náladu z panelu nálad Poznámka: Pokud je špatná nálada propojena s potřebami (např. ospalý), tak se příslušný panel okamžitě vyplní.

Panel celoživotního štěstí

Pokud jste aktivovali cheat TestingCheatsEnabled true ještě před vybráním rodiny v hlavní nabídce, tak po jejím vybrání budete moci se stisknutým [Ctrl] přidávat po 500 celoživotního štěstí tak, že kliknete kamkoli do obdélníčku s truhličkou kromě truhličky a čísla se štěstím (viz obrázek)
4/ testovací cheaty:
Zapnutí testovacích cheatů je uvede do chodu některé další cheaty nebo funkce.
Zaptene to takto: testingCheatsEnabled true (vypnete to testingCheatsEnabled false)

A/
- se zapnutým můžete chytit myší potřeby simíka a táhnout libovolným směrem, tedy mu potřebu jak vyplnit, tak vyprázdnit.
(Hra musí běžet, nesmíte mít zapnutou pauzu!)

B/
- pokud podržíte klávesu shift, můžete si otevřít speciální menu KLIKEM NA POŠTOVNÍ SCHRÁNKU
Obrázek
Většina funkcí je z obrázku jasná, jen dodám, že:
- pokud použijete "vypnout potřeby" tyto se nejen vypnou a přestanou ubývat, ale ještě předtím se doplní na maximum.
- pokud použijete "přesunout počítačem ovládanou popstavu" a vybere třeba zloděje, vaši simíci asi nebudou mít radost

C/
- kliknutím na simíka se vám otevřou tři nové volby
1/ změnit vlastnosti tohoto simíka
2/ spustit u něj stárnutí
3/ přidat ho k vaší aktivní rodině (pokud je to cizí simík)

D/
- kliknutím kamkoli (na zem) s přidržením klávesy shift se vám nabídne možnost teleportrace ačkoli rodina nevlastní teleport

E/
- kliknutím kamkoli (na zem ) s přidržením klávesy shift se vám nabídne možnost parcelu upravit a oteřít na ní mód stavby nebo mód nákupu (na kterékoliv, ne pouze na vaší domácí parcele)

F/
- kliknutím na simíka, který je u vás na návštěvě, se otevře možnost přidat ho do aktivní rodiny

G/
- umožní doplnit body štěstí a to takto:
1/ v módu Upravit město nesmíte mít aktivní žádnou rodinu
2/ zapněte testovací cheaty
3/ vyberte nějakou rodinu jako aktivní
4/ otevřete někomu z jejích členů záložku štěstí, podržte ctrl a klikněte myší kamkoli do tohoto obdélníku kolem truhličky (ne na truhličku a ne na to číslo, kamkoli kolem)
- každé kliknutí přidá simíkovi 500bodů štěstí
Obrázek
Pozor, z neobjasněných příčin ne každému funguje!
Použijte místo toho mód Mastercontroller: viewtopic.php?f=3&t=148&start=0


H/
- umožní nastavení vztahů mezi simíky
Pokud potáhnete myší na liště pro vztahy, můžete tak ze simíků ihned udělat nejlepší přátele nebo nepřátele.
Obrázek

I/
- stejným způsobem můžete pracovat s lištou povolání, když chcete simíka povýšit. (Platí u profesí z Povolání, které nejsou v menu poštovní schránky.)

J/
- familyfunds "[Příjmení]" [částka] - pošlete peníze vybrané sousedské rodině (kterou nemáte jako aktivní, používejte v módu úpravy města)
 


buydebug
Odkrytí hrobek - - typ příkazu v nakupovacím nebo stavěcím módu. Tato dotace zpřístupní stavění hrobek. Některé objekty zůstávají pouze odladěny a nezůstávají do konce užívání


Ctrl+Shift+ levé tlačítko myši kliknutím na hrobku
Dovoluje nastavit spouštěče a aktivátory chování v hrobce.


Enablelotlocking true/false

Dovoluje hráčům editovat uzamčené pozemky (části) v rámci módu města

allowObjectsOnRoofs true/false
Dovoluje všem objektům aby byly umístěny na střechy


objectassetnames true/false

Dovoluje hráčům vidět aktivity jiných SimíkůRestrictBuildBuyInBuildings false - umožní upravovat prostory mrakodrapu mimo byt simíka
(vypíná se RestrictBuildBuyInBuildings True

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

SimPoints

(Sima, 7. 4. 2015 14:46)

Ako si môžem kúpiť tie veci za Simpoints ale keď sa tam nechcem registrovať

Re: SimPoints

(xxx, 13. 4. 2015 21:03)

Musis se registrovat jinak to nepujde :))

To jsou super cheaty!

(Terri, 13. 4. 2015 14:19)

Fakt dobrý cheaty, hlavně to testingCheatsEnabled true!

Odpovězte prosím :)

(TheSims3Lover, 13. 4. 2015 13:16)

Ahoj chtěla bych se zeptat jestli to jde nějak jako v The sims 2 ty s**e**x**u**a**l**i**t**y mě je to blbý psát ale potřebuji to vědět chte to po mně má kamarádka aby sem to sem napsala tak prosím odpovězte :D díky

downloady

(Kimi, 4. 4. 2015 16:52)

Chci si stáhnout nějaké oblečení a účesy, ale nevím jak.
poraďte pls.

Re: downloady

(Siminka, 5. 4. 2015 20:19)

No já to taky "neuměla" se dá říct, nebo teda nešlo mi to :D .. ale je to jednoduché..
Tady je stránka kde si vybereš na jaký sims to chceš stáhnout, máš to v DOWNLOADS, dejme tomu že máš the sims 3 tak na to klikneš, a vybíráš si jestli chceš vlasy, oblečení,atd.. no stáhneš si to, a zapneš si spouštěč v the sims 3 , kde si dáš stažené soubory.. No a až se ti stáhne to co sis vybrala na té stránce, tak to se ti nainstaluje.. a tam to uvidíš, že to bylo úspešně nainstalované :-)
Potřebuješ na to ten spouštěč,.. :-) ;) Nebo jestli si to takto nepochopila, tak se kouknu na YT.. :-)

Tady je ta stránka:
http://www.thesimsresource.com/

Re: Re: downloady

(kimi, 6. 4. 2015 12:26)

jo moc dík, já to zkoušela, ale moc to nedopadlo...mám nový notebook a bojím se sem cokoli instalovat...

Re: Re: Re: downloady

(Teriinqa, 7. 4. 2015 19:34)

Ahoj já sem si to stáhla ale ve stažených souborech to nemám... co mám dělat??? :(

Nechápem simsu

(Kikuš , 7. 4. 2015 16:49)

Ahoj, v jednom videu som videla, že pomocou kodu moveobjects on sa dá hýbať aj zo simíkmi, písali ste to aj tu, lenže mne to nejde....ani testingcheatsenabled true mi nejde...teda nemôžem pridávať alebo odoberať potreby....potrebujem to na to aby som simov dala do pozy pre pár ako pár...ale ak by sa dali tí simici dať do takej pozy aj bez totho, tak to tak nepotrebujem...
Poradte mi prosím ohľadom poz a aj tých kodov :(

co si vybrat

(kartor, 6. 4. 2015 19:52)

Co si mylíš že je lepší the sims 3 Showtime nebo the sims 3 Studentský život ?

Re: co si vybrat

(Kikuš , 7. 4. 2015 16:44)

Záleží na tom čo máš radšej....pozri si na youtube videa na tie dodatky a podla toho si vyber čo chcečš ;)

Pracovní Obleky!

(AskyelCZ, 6. 4. 2015 22:39)

Pokud před vytvořením simíka zapnete testovací cheaty: (testingcheatsenabled true) a napíšete příkaz > unlockOutfits on < tak v obleku budete mít například: oblek hasiče, doktora, astronauta a podobně.

TSR

(Đanda, 6. 4. 2015 19:01)

ahoj :) neví někdo jak si do hry vlořím stáhnuté předměty z TheSims3Resource? :)

Poraďte prosím :)

(Gába, 24. 3. 2015 16:08)

Mám ke hře doplňek Mazlíčci a když si chci vytvořit mazlíčka, tak se mi ukáže stáj a v ní prázdné pole. Nevíte v čem by mohl být problém?

Re: Poraďte prosím :)

(windzard, 29. 3. 2015 11:17)

To se jenom náčítá 3d postava

Re: Poraďte prosím :)

(Rita, 4. 4. 2015 16:49)

mě se tam vždycky ukáže přednastavený mazlíček, ale tak skus kliknout na nějakou rasu. Nebo ten dodatek skus aktualizovat.

??????????????????????????

(VERČA, 27. 2. 2015 16:18)

HELE ČAU MAM TROPICKY RAJ A NENÍ MOŽNÉ ŽE TY CHALUHY MUŽU KOUPIT V OBCHODĚ NEBO FAKT MUSIM NAJÍT TU MOŘSKOU PANU

Re: ??????????????????????????

(Emma, 1. 3. 2015 11:24)

musiš mat 25 000 celozivotnich prani a tam si ju kupis

Re: ??????????????????????????

(kb, 20. 3. 2015 13:28)

Pokud chceš ze simíka udělat mořskou panu, tak ano musíš najít mořskou panu ale jako jídlo pro ně ( chaluhy) zakoupíš v obchodě.

Re: ??????????????????????????

(erika, 22. 3. 2015 13:45)

Pokud chceš udělat mořskou pannu tak potřebujes chaluhu mořské panny kterou v obchodu nesezenes . buďto si musíš nasetrit 25000 celozivotnich štěstí nebo se seznam s mořskou pannou a ona ti ji da když budete dobrý přátelé . a nebo si udělej dítě s mořskou pannou .


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87

následující » 

 


Poslední fotografieArchiv

Kalendář
<< duben / 2019 >>


Statistiky

Online: 5
Celkem: 952861
Měsíc: 8432
Den: 193