Jdi na obsah Jdi na menu
 


Všechny cheaty na The Sims 3

Abyste otevřeli cheatovací konzoli, stiskněte ve hře kombinaci kláves [Ctrl] + [Shift] + C. Potom napište některý z následujících kódů a stiskněte [Enter] pro aktivaci funkce tohoto cheatu. Poznámka: Ve Windows Vista se vám může konzole otevřít až po stisknutí kláves [Ctrl] + [Windows] + [Shift] + C.
Jednotlivé cheaty:

help
Zobrazí většinu cheatů
help <názevcheatu>: Zobrazí konkrétní informace o cheatu.

testingCheatsenabled [true nebo false]
Tento kód povolí další cheaty, které můžete používat, a odemyká další různé testovací možnosti, které jsou popsány níže.

Kaching
Přidá 1,000 Simolenů

Motherlode
Přidá 50,000 Simolenů

unlockOutfits [on nebo off]
Zpřístupní ve tvorbě Simíka oblečení určené pro kariéru a služby. Tento cheat musí být spuštěn před přechodem ke tvorbě Simíka.

moveObjects [on nebo off]
Odstraní omezení na půdorys pro veškeré umísťování objektů v režimech nákupu a výstavby. Odstraní omezení nástroje ruky pro objekty, které jsou používány, nebo které se za běžných okolností nedají přesunout. Použití tohoto cheatu může způsobit potíže s herními prvky, hledáním cesty, vytvářením skrytých herních objektů a jejich manipulací atd. Vezměte také na vědomí, že tento cheat vám umožňuje manipulovat i s objekty,se kterými běžně manipulovat nelze, například se Simíky. Pokud tyto objekty vymažete, není možné je získat zpátky! Dávejte proto pozor!

resetSim [jméno] [příjmení]
Pokud se náhodou stane, že se Simík „zasekne“ při interakci nebo někde ve městě, případně se něco zasekne v něm, použijte tento cheat. Nové zobrazení Simíka může chvíli trvat. Důvodem je, že zvolený Simík je znovu sestavován.
Příklad použití: resetSim Mortimer Goth

constrainFloorElevation [true nebo false]
Umožňuje vám provádět všechny terénní úpravy nezávisle na předmětech, Simících a dalších objektech, které se v terénu nacházejí. Zdi, podlahy a předměty se budou pohybovat spolu s terénem, což vám umožní vytvořit svažující se zdi a kopce s podlahou. Umístění nových stěn/podlah však terén opět vyrovná. Umísťování objektů bude taktéž vyžadovat vyrovnání terénu, pokud to dané objekty obvykle vyžadují.

disableSnappingToSlotsOnAlt [on nebo off]
Pokud je tato volba zapnuta, objekty se nebudou při držení klávesy Alt přichytávat do slotů. Tento cheat se může hodit například při umisťování židlí ke stolům, nebo pultů poblíž jiných pultů atd.

fadeObjects [on nebo off]
Zapnutí a vypnutí mizení objektů při přiblížení kamery. Nefunguje na Simíky.

hideHeadlineEffects [on nebo off]
Skryje všechny efekty nad hlavami Simíků (například bubliny s myšlenkami nebo slovy).

jokePlease
Zobrazí náhodný vtip v konzoli

enablellamas [on nebo off]
Zobrazí Llams varující ikonu.
"Llamas" jsou trojúhelníkové varující ikony, které se zobrazují u některých hlášení. Tento cheat vlastně nedělá nic praktického, je to pouze vtip

slowMotionViz [0-8]
Zpomalí vizuální efekty hry. Hodnota „úroveň“ je volitelná. Platné hodnoty jsou od 0 (běžná rychlost) do 8 (nejpomalejší).

fps [on nebo off]
Slouží k zapnutí nebo vypnutí zobrazení počtu snímků za vteřinu v pravém horním rohu.

fullscreen [on nebo off]

Hra bude na celé obrazovce

Quit
Opustit hru

Testování cheatů
Povolte kód "testingCheatsenabled true" a poté napište jeden z následujících kódů do konzole pro aktivaci příslušné funkce:

ageuptonpc
Když batole vyroste, může se stát NPC
Po použití tohoto cheatu se vás hra zeptá, zda chcete, aby se dítě stalo NPC (No-player-character – osoba ovládaná počítačem), pokud budete souhlasit, tak dítě bude stále ve vaší domácnosti, ale už ho nebudete moci ovládat. Pokud ho budete chtít později opět ovládat, využijte možnost vrá*** ho zpět do domácnosti popsanou níže

familyfunds "[Příjmení]" [částka]
Nastavte peníze jakékoli rodině

speed [0 4]
Nastavte peníze jakékoli rodině

maptags [on nebo off]
Zobrazit/skrýt značky na mapě

playsounds [on nebo off]
Zapne/vypne všechen zvuk

Recordvideo
Nahraje video se specifickou kvalitou a velikostí


Po povolení cheatu "testingCheatsenabled true" můžete také podržet [Shift] a kliknout na následující objekty pro nové interakce

Poštovní schránka

Udělat všechny šťastné“ – Dá všem členům vaší domácnosti ukazatele potřeb na nejšťastnější vč. Bonusů k náladě jako čistý jako lilie, řvát na plné pecky, odpočatý apod.
Vytvořit pro simíka přátelé“ – vytvoří pro simíka nové přátelé
Způsobit aby simík všechny poznal“ – simík bude znát každého ve městě
Přesunout počítačem ovládanou postavu“ – Přesune k vám domů počítačem ovládanou postavu. Některé vám nic neudělají (Smrťák) ale některé už ano(Exekutor, Zloděj…) Dále je tam na výběr Služebná, donáška pizzy, chůva, opravář, donáška novin, pošťák, policie, hasiči, ochrana dítěte sociálním pracovníkem, adopce sociálním pracovníkem a Vědecký expert
Vybrat si kariéru“ – můžete si vybrat jakoukoli kariéru i její jakoukoli úroveň, vč. Prací na půl úvazku
Vypnout potřeby“ „Zapnout potřeby“ Pokud jsou vypnuty, má váš simík všechny potřeby na max. vč. všech již zmiňovaných bonus
„Vynutit si návštěvu“ – přijde k vám na návštěvu někdo ze sousedství

Práce

"Vynutit si příležitost" – Vynutí vám pracovní příležitost, která vám pomůže zlepšit váš pracovní výkon
"Přesunout událost" – Vyskočí vám náhodná pracovní událost (možnost změny kariéry, pozitivní nebo negativní události, které zažíváte během práce)
"Přesunout všechny události" – všechno výše zmíněné v jednom

Země

"Teleportovat simíka sem" ¨Teleportuje simíka odkudkoli ihned a přesně na vámi určené místo

Jakýkoli simík

"Spustit stárnutí" – spustí u simíka stárnutí

Aktivní simík

"Změnit vlastnosti u aktivního simíka“
„Spustit stárnutí“

Simík který není v domácnosti

„Přidat k aktivní domácnosti“

Panel nálad

Odstraňte jakoukoli náladu z panelu nálad Poznámka: Pokud je špatná nálada propojena s potřebami (např. ospalý), tak se příslušný panel okamžitě vyplní.

Panel celoživotního štěstí

Pokud jste aktivovali cheat TestingCheatsEnabled true ještě před vybráním rodiny v hlavní nabídce, tak po jejím vybrání budete moci se stisknutým [Ctrl] přidávat po 500 celoživotního štěstí tak, že kliknete kamkoli do obdélníčku s truhličkou kromě truhličky a čísla se štěstím (viz obrázek)
4/ testovací cheaty:
Zapnutí testovacích cheatů je uvede do chodu některé další cheaty nebo funkce.
Zaptene to takto: testingCheatsEnabled true (vypnete to testingCheatsEnabled false)

A/
- se zapnutým můžete chytit myší potřeby simíka a táhnout libovolným směrem, tedy mu potřebu jak vyplnit, tak vyprázdnit.
(Hra musí běžet, nesmíte mít zapnutou pauzu!)

B/
- pokud podržíte klávesu shift, můžete si otevřít speciální menu KLIKEM NA POŠTOVNÍ SCHRÁNKU
Obrázek
Většina funkcí je z obrázku jasná, jen dodám, že:
- pokud použijete "vypnout potřeby" tyto se nejen vypnou a přestanou ubývat, ale ještě předtím se doplní na maximum.
- pokud použijete "přesunout počítačem ovládanou popstavu" a vybere třeba zloděje, vaši simíci asi nebudou mít radost

C/
- kliknutím na simíka se vám otevřou tři nové volby
1/ změnit vlastnosti tohoto simíka
2/ spustit u něj stárnutí
3/ přidat ho k vaší aktivní rodině (pokud je to cizí simík)

D/
- kliknutím kamkoli (na zem) s přidržením klávesy shift se vám nabídne možnost teleportrace ačkoli rodina nevlastní teleport

E/
- kliknutím kamkoli (na zem ) s přidržením klávesy shift se vám nabídne možnost parcelu upravit a oteřít na ní mód stavby nebo mód nákupu (na kterékoliv, ne pouze na vaší domácí parcele)

F/
- kliknutím na simíka, který je u vás na návštěvě, se otevře možnost přidat ho do aktivní rodiny

G/
- umožní doplnit body štěstí a to takto:
1/ v módu Upravit město nesmíte mít aktivní žádnou rodinu
2/ zapněte testovací cheaty
3/ vyberte nějakou rodinu jako aktivní
4/ otevřete někomu z jejích členů záložku štěstí, podržte ctrl a klikněte myší kamkoli do tohoto obdélníku kolem truhličky (ne na truhličku a ne na to číslo, kamkoli kolem)
- každé kliknutí přidá simíkovi 500bodů štěstí
Obrázek
Pozor, z neobjasněných příčin ne každému funguje!
Použijte místo toho mód Mastercontroller: viewtopic.php?f=3&t=148&start=0


H/
- umožní nastavení vztahů mezi simíky
Pokud potáhnete myší na liště pro vztahy, můžete tak ze simíků ihned udělat nejlepší přátele nebo nepřátele.
Obrázek

I/
- stejným způsobem můžete pracovat s lištou povolání, když chcete simíka povýšit. (Platí u profesí z Povolání, které nejsou v menu poštovní schránky.)

J/
- familyfunds "[Příjmení]" [částka] - pošlete peníze vybrané sousedské rodině (kterou nemáte jako aktivní, používejte v módu úpravy města)
 


buydebug
Odkrytí hrobek - - typ příkazu v nakupovacím nebo stavěcím módu. Tato dotace zpřístupní stavění hrobek. Některé objekty zůstávají pouze odladěny a nezůstávají do konce užívání


Ctrl+Shift+ levé tlačítko myši kliknutím na hrobku
Dovoluje nastavit spouštěče a aktivátory chování v hrobce.


Enablelotlocking true/false

Dovoluje hráčům editovat uzamčené pozemky (části) v rámci módu města

allowObjectsOnRoofs true/false
Dovoluje všem objektům aby byly umístěny na střechy


objectassetnames true/false

Dovoluje hráčům vidět aktivity jiných SimíkůRestrictBuildBuyInBuildings false - umožní upravovat prostory mrakodrapu mimo byt simíka
(vypíná se RestrictBuildBuyInBuildings True

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Nevim kam to napsat

(P, 3. 5. 2014 14:52)

Dobrý den, prosím nevím kam to napsat, ale když mám jednu rodinu třeba v 1. městě a tu druhou chci si udělat v jiném městě nevymaže se mi ta 1 ? Chci mít 2 rodiny a každou v jiném městě .
Děkuji mockrát

Re: Nevim kam to napsat

(Adminka, 3. 5. 2014 17:43)

Nevymaze:)

Pomoc !

(hnatmi, 3. 5. 2014 10:29)

Ahoj
Jak funguje ten cheat s těma hodnostma u prací , pracuju jako Policie (Uplatnění zákona) a když dám že chci být Poručík tak se nic neděje ani po té práci mohla bys my prosím napsat postup nebo včem dělám chybu předem děkuji. :)

Re: Pomoc !

(SimíkLover, 3. 5. 2014 14:03)

Tak skus nejdřív dát simovi příkaz ,,dát výpověd" a pak zmáčkni shift + ctrl + c a napiš testingCheatsenabled true pak klikni se shiftem na schránku a tam by mělo bejt ,,vybrat práci" nebo něco takového a tam se mužeš rozkliknout na tu práci kterou chceš

Pomoc

(Věra , 3. 5. 2014 10:09)

Prosím , jak udělat ( cheat) aby Simík nestárl a neměl potřeby Sims 3 ? Díky :)

Ovoce života

(Andulka, 2. 5. 2014 22:30)

Ahoj. Chci se zeptat, snažím se vypěstovat už dlouho ovoce života, ale pokaždé mi z toho vyroste něco jinýho. A už to potřebuji opravdu rychle, simík mi za chvilku zestárne. Psali, že se dá sehnat v nákupnim módu po napsaní kódu "buydebug" , ale ten mi nefunguje :( Nevíte jak nějak sehnat ovoce života? Popř. jak jinak omladit simíka? ¨Moc děkuju :)

Re: Ovoce života

(Adminka, 2. 5. 2014 22:35)

Ahoj,ovoce zivota se da sehnat rychle ale musis mit cestovni horecku aby ti fungoval cheat buydebug
Napred zadej testingcheatsenabled true a potom buydebug

Re: Ovoce života

(SimsLover, 2. 5. 2014 23:54)

Myslím že se dá sehnat i v klasickým Simsu , stačí jen najít nejaké neznámé semínka a pak jen doufat že z jedného vyroste ovoce života :)

Re: Re: Ovoce života

(Andulka, 3. 5. 2014 9:58)

Dá se, pokaždé ty zvláštní semínka seberu, ale vždycky mi vyroste něco jinýho:/ je mi divný, že úplně na všechno je cheat a zrovna tohle je jenom takhle o náhodě..

dodatky

(Sarah, 1. 5. 2014 11:04)

ahojky
chtěla bych se zeptat, jaký dodatky jsou nejlepší? Já mám roční období, tropický ráj, domácí mazlíčky a povolání snů! Brzy budu kupovat dodatek nový, ale nemůžu se rozhodnout! Ráda bych si ještě koupila po setmění, obludárium, hrátky osudu a zlatou horečku! Byla bych tedy moc ráda, jestli by jste mi někdo napsal co tyto příspěvky obsahují! předem děkuji! ;)

dodatky

(Sarah, 1. 5. 2014 13:25)

A ještě také monte vista, filmové rekvizity,do budoucnosti, přepychová ložnice, showtime, zahradní mejdan, luxusní bydlení a to by bylo možná všechno! Ale pokud někdo napíšete i nějaké jiné (teda hlavně né o autech), tak se jistě zlobit nebudu! ;)

Re: dodatky

(SimíkLover, 3. 5. 2014 0:00)

Já přesne nevím které jsou nejlepší ale je jedna youtuberka co natáčí všechny dodatky na TS3 tak si je mužeš u ní kouknout a zhodnotíš si to kdyžtak sama :) . Ta youtuberka se jmenuje DefinitelySims3Lover :)

Jo nebo ne ?

(Miška ..., 1. 5. 2014 19:30)ahojky stáhla jsem si jeden dům, Který má umyvadlo a schody z nějakého dodatkzu nevadí to ? =D ( např. že to budu platit ? ) =D

Re: Jo nebo ne ?

(Adminka, 1. 5. 2014 20:41)

Ahoj,tak jestli to stahujes normalne z te oficialni stranky tak se ti to bud ukaze nebo ne (ta vec),zalezi jestli mas ten dodatek kde ta vec je..napr.:v tom dome je postel z kolekce prepychove loznice,a ty kdyz nebudes mit ten dodatek tak tam ani nebude ta vec:) rozhodne platit nic nebudes to by sis musela koupit ty veci z obchodu store a tak. Kdyby tam bylo neco u toho downloadu napsany tak si to radsi precti..:)

Re: Re: Jo nebo ne ?

(Miška ..., 2. 5. 2014 17:44)

No právě že mám jedny zatočené schody z nějakého dodatku a umyvadlo z po setmění a mám tam u toho takovou tu taštičku a taky to kolečko s tím dodatkem i když ho nemám a děkuji za odpověď super že nebudu nic platit protože bych nemohla =D

Pomoc prosíím

(Lilly, 2. 5. 2014 16:15)

Ahoj chtela bych se zeptat kdyz si stahnu pozu nebo animaci a jsou třeba na posteli já je mám na zemi nevíte někdo jak je mám dát na postel?? a nebo třeba jsem si stáhla pozu že má držet v ruce foťák a moje siminka ho nedrží jaká je chyba? Poraďte mooc prosíím

Jde to?

(Áďa, 2. 5. 2014 11:29)

Chtěla bych se zeptat jak po porodu dítě dát do adoptační služby, prostě ho nechci.

Re: Jde to?

(Adminka, 2. 5. 2014 15:46)

Ahoj,ano jde:) proste se o neho nestarej aby melo malo spolecnosti..jde to rychlym zpusobem:
Zadej cheat testingcheatsenabled true
Pak klikni na to dite a potrebu spolecnost
Pridrz mysi tu zelenou linku a posun ji doleva (aby ta potreba byla cervena) no a pak si to dite odnese socialka,jestli ne tak posun potrebu hlad take doleva a umre..trochu kruty ale neva:D

Prosím paroďte

(Páťa, 2. 5. 2014 10:00)

Ahojky,neznáte někdo cheat na to aby mohlo být v domácnosti více lidí než osm?

Re: Prosím paroďte

(Adminka, 2. 5. 2014 11:05)

Je na to mod Master Controller
http://nraas.wikispaces.com/PortraitPanel


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87

následující » 

 


Poslední fotografieArchiv

Kalendář
<< duben / 2019 >>


Statistiky

Online: 5
Celkem: 952861
Měsíc: 8432
Den: 193