Jdi na obsah Jdi na menu
 


Všechny cheaty na The Sims 3

Abyste otevřeli cheatovací konzoli, stiskněte ve hře kombinaci kláves [Ctrl] + [Shift] + C. Potom napište některý z následujících kódů a stiskněte [Enter] pro aktivaci funkce tohoto cheatu. Poznámka: Ve Windows Vista se vám může konzole otevřít až po stisknutí kláves [Ctrl] + [Windows] + [Shift] + C.
Jednotlivé cheaty:

help
Zobrazí většinu cheatů
help <názevcheatu>: Zobrazí konkrétní informace o cheatu.

testingCheatsenabled [true nebo false]
Tento kód povolí další cheaty, které můžete používat, a odemyká další různé testovací možnosti, které jsou popsány níže.

Kaching
Přidá 1,000 Simolenů

Motherlode
Přidá 50,000 Simolenů

unlockOutfits [on nebo off]
Zpřístupní ve tvorbě Simíka oblečení určené pro kariéru a služby. Tento cheat musí být spuštěn před přechodem ke tvorbě Simíka.

moveObjects [on nebo off]
Odstraní omezení na půdorys pro veškeré umísťování objektů v režimech nákupu a výstavby. Odstraní omezení nástroje ruky pro objekty, které jsou používány, nebo které se za běžných okolností nedají přesunout. Použití tohoto cheatu může způsobit potíže s herními prvky, hledáním cesty, vytvářením skrytých herních objektů a jejich manipulací atd. Vezměte také na vědomí, že tento cheat vám umožňuje manipulovat i s objekty,se kterými běžně manipulovat nelze, například se Simíky. Pokud tyto objekty vymažete, není možné je získat zpátky! Dávejte proto pozor!

resetSim [jméno] [příjmení]
Pokud se náhodou stane, že se Simík „zasekne“ při interakci nebo někde ve městě, případně se něco zasekne v něm, použijte tento cheat. Nové zobrazení Simíka může chvíli trvat. Důvodem je, že zvolený Simík je znovu sestavován.
Příklad použití: resetSim Mortimer Goth

constrainFloorElevation [true nebo false]
Umožňuje vám provádět všechny terénní úpravy nezávisle na předmětech, Simících a dalších objektech, které se v terénu nacházejí. Zdi, podlahy a předměty se budou pohybovat spolu s terénem, což vám umožní vytvořit svažující se zdi a kopce s podlahou. Umístění nových stěn/podlah však terén opět vyrovná. Umísťování objektů bude taktéž vyžadovat vyrovnání terénu, pokud to dané objekty obvykle vyžadují.

disableSnappingToSlotsOnAlt [on nebo off]
Pokud je tato volba zapnuta, objekty se nebudou při držení klávesy Alt přichytávat do slotů. Tento cheat se může hodit například při umisťování židlí ke stolům, nebo pultů poblíž jiných pultů atd.

fadeObjects [on nebo off]
Zapnutí a vypnutí mizení objektů při přiblížení kamery. Nefunguje na Simíky.

hideHeadlineEffects [on nebo off]
Skryje všechny efekty nad hlavami Simíků (například bubliny s myšlenkami nebo slovy).

jokePlease
Zobrazí náhodný vtip v konzoli

enablellamas [on nebo off]
Zobrazí Llams varující ikonu.
"Llamas" jsou trojúhelníkové varující ikony, které se zobrazují u některých hlášení. Tento cheat vlastně nedělá nic praktického, je to pouze vtip

slowMotionViz [0-8]
Zpomalí vizuální efekty hry. Hodnota „úroveň“ je volitelná. Platné hodnoty jsou od 0 (běžná rychlost) do 8 (nejpomalejší).

fps [on nebo off]
Slouží k zapnutí nebo vypnutí zobrazení počtu snímků za vteřinu v pravém horním rohu.

fullscreen [on nebo off]

Hra bude na celé obrazovce

Quit
Opustit hru

Testování cheatů
Povolte kód "testingCheatsenabled true" a poté napište jeden z následujících kódů do konzole pro aktivaci příslušné funkce:

ageuptonpc
Když batole vyroste, může se stát NPC
Po použití tohoto cheatu se vás hra zeptá, zda chcete, aby se dítě stalo NPC (No-player-character – osoba ovládaná počítačem), pokud budete souhlasit, tak dítě bude stále ve vaší domácnosti, ale už ho nebudete moci ovládat. Pokud ho budete chtít později opět ovládat, využijte možnost vrá*** ho zpět do domácnosti popsanou níže

familyfunds "[Příjmení]" [částka]
Nastavte peníze jakékoli rodině

speed [0 4]
Nastavte peníze jakékoli rodině

maptags [on nebo off]
Zobrazit/skrýt značky na mapě

playsounds [on nebo off]
Zapne/vypne všechen zvuk

Recordvideo
Nahraje video se specifickou kvalitou a velikostí


Po povolení cheatu "testingCheatsenabled true" můžete také podržet [Shift] a kliknout na následující objekty pro nové interakce

Poštovní schránka

Udělat všechny šťastné“ – Dá všem členům vaší domácnosti ukazatele potřeb na nejšťastnější vč. Bonusů k náladě jako čistý jako lilie, řvát na plné pecky, odpočatý apod.
Vytvořit pro simíka přátelé“ – vytvoří pro simíka nové přátelé
Způsobit aby simík všechny poznal“ – simík bude znát každého ve městě
Přesunout počítačem ovládanou postavu“ – Přesune k vám domů počítačem ovládanou postavu. Některé vám nic neudělají (Smrťák) ale některé už ano(Exekutor, Zloděj…) Dále je tam na výběr Služebná, donáška pizzy, chůva, opravář, donáška novin, pošťák, policie, hasiči, ochrana dítěte sociálním pracovníkem, adopce sociálním pracovníkem a Vědecký expert
Vybrat si kariéru“ – můžete si vybrat jakoukoli kariéru i její jakoukoli úroveň, vč. Prací na půl úvazku
Vypnout potřeby“ „Zapnout potřeby“ Pokud jsou vypnuty, má váš simík všechny potřeby na max. vč. všech již zmiňovaných bonus
„Vynutit si návštěvu“ – přijde k vám na návštěvu někdo ze sousedství

Práce

"Vynutit si příležitost" – Vynutí vám pracovní příležitost, která vám pomůže zlepšit váš pracovní výkon
"Přesunout událost" – Vyskočí vám náhodná pracovní událost (možnost změny kariéry, pozitivní nebo negativní události, které zažíváte během práce)
"Přesunout všechny události" – všechno výše zmíněné v jednom

Země

"Teleportovat simíka sem" ¨Teleportuje simíka odkudkoli ihned a přesně na vámi určené místo

Jakýkoli simík

"Spustit stárnutí" – spustí u simíka stárnutí

Aktivní simík

"Změnit vlastnosti u aktivního simíka“
„Spustit stárnutí“

Simík který není v domácnosti

„Přidat k aktivní domácnosti“

Panel nálad

Odstraňte jakoukoli náladu z panelu nálad Poznámka: Pokud je špatná nálada propojena s potřebami (např. ospalý), tak se příslušný panel okamžitě vyplní.

Panel celoživotního štěstí

Pokud jste aktivovali cheat TestingCheatsEnabled true ještě před vybráním rodiny v hlavní nabídce, tak po jejím vybrání budete moci se stisknutým [Ctrl] přidávat po 500 celoživotního štěstí tak, že kliknete kamkoli do obdélníčku s truhličkou kromě truhličky a čísla se štěstím (viz obrázek)
4/ testovací cheaty:
Zapnutí testovacích cheatů je uvede do chodu některé další cheaty nebo funkce.
Zaptene to takto: testingCheatsEnabled true (vypnete to testingCheatsEnabled false)

A/
- se zapnutým můžete chytit myší potřeby simíka a táhnout libovolným směrem, tedy mu potřebu jak vyplnit, tak vyprázdnit.
(Hra musí běžet, nesmíte mít zapnutou pauzu!)

B/
- pokud podržíte klávesu shift, můžete si otevřít speciální menu KLIKEM NA POŠTOVNÍ SCHRÁNKU
Obrázek
Většina funkcí je z obrázku jasná, jen dodám, že:
- pokud použijete "vypnout potřeby" tyto se nejen vypnou a přestanou ubývat, ale ještě předtím se doplní na maximum.
- pokud použijete "přesunout počítačem ovládanou popstavu" a vybere třeba zloděje, vaši simíci asi nebudou mít radost

C/
- kliknutím na simíka se vám otevřou tři nové volby
1/ změnit vlastnosti tohoto simíka
2/ spustit u něj stárnutí
3/ přidat ho k vaší aktivní rodině (pokud je to cizí simík)

D/
- kliknutím kamkoli (na zem) s přidržením klávesy shift se vám nabídne možnost teleportrace ačkoli rodina nevlastní teleport

E/
- kliknutím kamkoli (na zem ) s přidržením klávesy shift se vám nabídne možnost parcelu upravit a oteřít na ní mód stavby nebo mód nákupu (na kterékoliv, ne pouze na vaší domácí parcele)

F/
- kliknutím na simíka, který je u vás na návštěvě, se otevře možnost přidat ho do aktivní rodiny

G/
- umožní doplnit body štěstí a to takto:
1/ v módu Upravit město nesmíte mít aktivní žádnou rodinu
2/ zapněte testovací cheaty
3/ vyberte nějakou rodinu jako aktivní
4/ otevřete někomu z jejích členů záložku štěstí, podržte ctrl a klikněte myší kamkoli do tohoto obdélníku kolem truhličky (ne na truhličku a ne na to číslo, kamkoli kolem)
- každé kliknutí přidá simíkovi 500bodů štěstí
Obrázek
Pozor, z neobjasněných příčin ne každému funguje!
Použijte místo toho mód Mastercontroller: viewtopic.php?f=3&t=148&start=0


H/
- umožní nastavení vztahů mezi simíky
Pokud potáhnete myší na liště pro vztahy, můžete tak ze simíků ihned udělat nejlepší přátele nebo nepřátele.
Obrázek

I/
- stejným způsobem můžete pracovat s lištou povolání, když chcete simíka povýšit. (Platí u profesí z Povolání, které nejsou v menu poštovní schránky.)

J/
- familyfunds "[Příjmení]" [částka] - pošlete peníze vybrané sousedské rodině (kterou nemáte jako aktivní, používejte v módu úpravy města)
 


buydebug
Odkrytí hrobek - - typ příkazu v nakupovacím nebo stavěcím módu. Tato dotace zpřístupní stavění hrobek. Některé objekty zůstávají pouze odladěny a nezůstávají do konce užívání


Ctrl+Shift+ levé tlačítko myši kliknutím na hrobku
Dovoluje nastavit spouštěče a aktivátory chování v hrobce.


Enablelotlocking true/false

Dovoluje hráčům editovat uzamčené pozemky (části) v rámci módu města

allowObjectsOnRoofs true/false
Dovoluje všem objektům aby byly umístěny na střechy


objectassetnames true/false

Dovoluje hráčům vidět aktivity jiných SimíkůRestrictBuildBuyInBuildings false - umožní upravovat prostory mrakodrapu mimo byt simíka
(vypíná se RestrictBuildBuyInBuildings True

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Re: testingcheatsenabled true

(katy, 10. 10. 2014 17:22)

musíš to napsat : testingcheatsenabled (mezera) true (nebo false) :) Jinak nevím :/

steny

(tina, 7. 10. 2014 17:50)

ako sa mazu steny?

:)

(Elzík22, 30. 9. 2014 9:26)

jak můžu v rodině mít vic simíku než je určeno..?

Překážky pro koně

(mimik, 29. 9. 2014 18:40)

Ahoj, nevíte někdo jak mám na sebe naskládat takové ty klasické kavalety? Viděla jsem na netu spoustu videí, kde měli ty kavalety na sobě. Bylo to např. video od nějaké německé holky. Jestli pro to existuje nějaký cheat nebo ja nevím fakt:D
a pak tam taky měla možnost, kde dítě mohlo jezdit na koni, mezitím co ho trénovala nějaká baba!!(:D) Jak je to možné? Měla tam i přívěs pro koně apod. Myslíte, že to je prostě nějaký vyvinutější dodatek mazlíčků?

HRÁŽKOSTŘÍL

(Aduš , 29. 9. 2014 12:21)

ahoj mám doma the sims 3 obludárium a nevím si sním rady nemmužu najít ve vybavení hrážkostříl na zombí ?? kde honajdu ?dík :D

Re: HRÁŠKOSTŘÍL

(clawdeen wolf, 29. 9. 2014 14:59)

No podle mě je ze store ale já jsem měla všechny dodatky a měla jsem tam hráškostříl ale nebyla tam dole vrohu taková ikonka takže nevím odkud to bylo.

dovednosti simíků

(clawdeen wolf, 28. 9. 2014 21:56)

Omlouvám se jestli jsem přehlédla ale není nějaký cheat na zvýšení dovedností?předem děkuji :-)

Prosííím

(Miška ..., 24. 9. 2014 17:50)

Ahojky chtěla jsem se zeptat když mám docela hodně downloadů :D a mám je nainstalovaný v the sims 3 můžu je všechny vymazat z plochy nebo ze složky ? Předem díky za odpovď :)

Re: Prosííím

(saja, 25. 9. 2014 16:43)

Myslim ze muzes jsou stale ulozene v pocitaci :))

mozaika

(Miška ..., 14. 9. 2014 15:56)

Ahoj lidi nevíte někdo jak můžu vypnout tu mozaiku když se třeba simíci kupou ?

Re: mozaika

(Elča, 22. 9. 2014 7:17)

To je cenzura :D Nainstaluj si mod,kterej ji odstraňuje :D ( http://merlia-sims3.blog.cz/1207/jak-na-odstraneni-cenzury-z-ts3 ).Jo,a sice nevím kolikátku máš simsko,ale ve dvojce vypadaj siminky i reálně(jako bez cenzury) a simíci...Jako...No,když vyslečeš kena,tak je tak docela vykastrovanej a stejně vypadaj i simíci... :D a jak to vypadá ve trojce,jdu právě zjišťovat :D

Pomoc

(Janka, 20. 9. 2014 15:54)

čo mam urobiť keď som vymazala schránku :// ?

Re: Pomoc

(ivi sims3, 21. 9. 2014 9:48)

buy debug a najdeš si schránku tam :)

Pomoc

(Janka, 20. 9. 2014 15:54)

čo mam urobiť keď som vymazala schránku :// ?

Jak bojovat se žralokem

(anonym, 19. 9. 2014 16:02)

Potřebuji pomoc! Mám dodatek tropický ráj a chci objevit ostrov jenže mám úkol bojovat se žralokem. Ale nevím jak.

Srst

(Akira123, 18. 9. 2014 21:25)

Ahoj mám The Sims 3 Domácí Mazlíčci a potřebuju poradit.Ve hře mi nejde u zvířat dlouhá srst a když si dám zvíře s dlouhou srstí tak je buď průhledná nebo vůbec.Nemohla by jsi mi poradit prosím? :)

Takže chcem všetkým povedať : JA MAM LEPSIU MYSLIM (STRANKU)

(Katarína , 17. 9. 2014 20:06)

Úplne najnovšie cheaty aj lepšie a prečo nie aj pre sims2 ?
Nwm a aj Sims2 má nové dokonca super :)
Sims2 cheaty : na 900 000 simoleonov :) - tenurbo no nieje to
super ? ,
Prinútiť iného simíka ( hasiča, smťáka,poštu) aby k vám prišla automaticky ak chcete podržte SHIFT a kliknite na neho s lavím tlačítkom myši a vyberte dobrý zmysel pre váš život :D toto ide aj pre Sims3 aj Sims4 :)
Sims3 : Podržte Shift a kliknite na vašu schránku :) vyberte možnost aku chcete :)
70 000 Simoleonov - Jubdno
Dalej : ak chceš aby símik bol tvoj podrž šift a klikni na neho , daj pridať do domácnosti atd. viac na EWERYBODI-SIMS2-3-4-CHEATY

Re: Takže chcem všetkým povedať : JA MAM LEPSIU MYSLIM (STRANKU)

(Jana myslim Janka :D, 17. 9. 2014 20:08)

Kati dík si super nepoznám ťa ale chcem povedať že to funguje a mám sims3 a je to super dávam furt tie cheaty :D

Obludárium

(Marci, 8. 9. 2014 19:56)

Ahoj,potřebovala bych pomoc...když mám the sims 3 obudárium a chci aby mněla víla dítě s upírem. Jde to? A co by to dítě bylo?(víla nebo upír?) Prosím poraďte.

Re: Obludárium

(Ss, 11. 9. 2014 21:42)

Jistě jde to .(bude to víla ,vždy jsou po mamince ;) )


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87

následující » 

 


Poslední fotografieArchiv

Kalendář
<< duben / 2019 >>


Statistiky

Online: 5
Celkem: 952861
Měsíc: 8432
Den: 193