Jdi na obsah Jdi na menu
 


Všechny cheaty na The Sims 3

Abyste otevřeli cheatovací konzoli, stiskněte ve hře kombinaci kláves [Ctrl] + [Shift] + C. Potom napište některý z následujících kódů a stiskněte [Enter] pro aktivaci funkce tohoto cheatu. Poznámka: Ve Windows Vista se vám může konzole otevřít až po stisknutí kláves [Ctrl] + [Windows] + [Shift] + C.
Jednotlivé cheaty:

help
Zobrazí většinu cheatů
help <názevcheatu>: Zobrazí konkrétní informace o cheatu.

testingCheatsenabled [true nebo false]
Tento kód povolí další cheaty, které můžete používat, a odemyká další různé testovací možnosti, které jsou popsány níže.

Kaching
Přidá 1,000 Simolenů

Motherlode
Přidá 50,000 Simolenů

unlockOutfits [on nebo off]
Zpřístupní ve tvorbě Simíka oblečení určené pro kariéru a služby. Tento cheat musí být spuštěn před přechodem ke tvorbě Simíka.

moveObjects [on nebo off]
Odstraní omezení na půdorys pro veškeré umísťování objektů v režimech nákupu a výstavby. Odstraní omezení nástroje ruky pro objekty, které jsou používány, nebo které se za běžných okolností nedají přesunout. Použití tohoto cheatu může způsobit potíže s herními prvky, hledáním cesty, vytvářením skrytých herních objektů a jejich manipulací atd. Vezměte také na vědomí, že tento cheat vám umožňuje manipulovat i s objekty,se kterými běžně manipulovat nelze, například se Simíky. Pokud tyto objekty vymažete, není možné je získat zpátky! Dávejte proto pozor!

resetSim [jméno] [příjmení]
Pokud se náhodou stane, že se Simík „zasekne“ při interakci nebo někde ve městě, případně se něco zasekne v něm, použijte tento cheat. Nové zobrazení Simíka může chvíli trvat. Důvodem je, že zvolený Simík je znovu sestavován.
Příklad použití: resetSim Mortimer Goth

constrainFloorElevation [true nebo false]
Umožňuje vám provádět všechny terénní úpravy nezávisle na předmětech, Simících a dalších objektech, které se v terénu nacházejí. Zdi, podlahy a předměty se budou pohybovat spolu s terénem, což vám umožní vytvořit svažující se zdi a kopce s podlahou. Umístění nových stěn/podlah však terén opět vyrovná. Umísťování objektů bude taktéž vyžadovat vyrovnání terénu, pokud to dané objekty obvykle vyžadují.

disableSnappingToSlotsOnAlt [on nebo off]
Pokud je tato volba zapnuta, objekty se nebudou při držení klávesy Alt přichytávat do slotů. Tento cheat se může hodit například při umisťování židlí ke stolům, nebo pultů poblíž jiných pultů atd.

fadeObjects [on nebo off]
Zapnutí a vypnutí mizení objektů při přiblížení kamery. Nefunguje na Simíky.

hideHeadlineEffects [on nebo off]
Skryje všechny efekty nad hlavami Simíků (například bubliny s myšlenkami nebo slovy).

jokePlease
Zobrazí náhodný vtip v konzoli

enablellamas [on nebo off]
Zobrazí Llams varující ikonu.
"Llamas" jsou trojúhelníkové varující ikony, které se zobrazují u některých hlášení. Tento cheat vlastně nedělá nic praktického, je to pouze vtip

slowMotionViz [0-8]
Zpomalí vizuální efekty hry. Hodnota „úroveň“ je volitelná. Platné hodnoty jsou od 0 (běžná rychlost) do 8 (nejpomalejší).

fps [on nebo off]
Slouží k zapnutí nebo vypnutí zobrazení počtu snímků za vteřinu v pravém horním rohu.

fullscreen [on nebo off]

Hra bude na celé obrazovce

Quit
Opustit hru

Testování cheatů
Povolte kód "testingCheatsenabled true" a poté napište jeden z následujících kódů do konzole pro aktivaci příslušné funkce:

ageuptonpc
Když batole vyroste, může se stát NPC
Po použití tohoto cheatu se vás hra zeptá, zda chcete, aby se dítě stalo NPC (No-player-character – osoba ovládaná počítačem), pokud budete souhlasit, tak dítě bude stále ve vaší domácnosti, ale už ho nebudete moci ovládat. Pokud ho budete chtít později opět ovládat, využijte možnost vrá*** ho zpět do domácnosti popsanou níže

familyfunds "[Příjmení]" [částka]
Nastavte peníze jakékoli rodině

speed [0 4]
Nastavte peníze jakékoli rodině

maptags [on nebo off]
Zobrazit/skrýt značky na mapě

playsounds [on nebo off]
Zapne/vypne všechen zvuk

Recordvideo
Nahraje video se specifickou kvalitou a velikostí


Po povolení cheatu "testingCheatsenabled true" můžete také podržet [Shift] a kliknout na následující objekty pro nové interakce

Poštovní schránka

Udělat všechny šťastné“ – Dá všem členům vaší domácnosti ukazatele potřeb na nejšťastnější vč. Bonusů k náladě jako čistý jako lilie, řvát na plné pecky, odpočatý apod.
Vytvořit pro simíka přátelé“ – vytvoří pro simíka nové přátelé
Způsobit aby simík všechny poznal“ – simík bude znát každého ve městě
Přesunout počítačem ovládanou postavu“ – Přesune k vám domů počítačem ovládanou postavu. Některé vám nic neudělají (Smrťák) ale některé už ano(Exekutor, Zloděj…) Dále je tam na výběr Služebná, donáška pizzy, chůva, opravář, donáška novin, pošťák, policie, hasiči, ochrana dítěte sociálním pracovníkem, adopce sociálním pracovníkem a Vědecký expert
Vybrat si kariéru“ – můžete si vybrat jakoukoli kariéru i její jakoukoli úroveň, vč. Prací na půl úvazku
Vypnout potřeby“ „Zapnout potřeby“ Pokud jsou vypnuty, má váš simík všechny potřeby na max. vč. všech již zmiňovaných bonus
„Vynutit si návštěvu“ – přijde k vám na návštěvu někdo ze sousedství

Práce

"Vynutit si příležitost" – Vynutí vám pracovní příležitost, která vám pomůže zlepšit váš pracovní výkon
"Přesunout událost" – Vyskočí vám náhodná pracovní událost (možnost změny kariéry, pozitivní nebo negativní události, které zažíváte během práce)
"Přesunout všechny události" – všechno výše zmíněné v jednom

Země

"Teleportovat simíka sem" ¨Teleportuje simíka odkudkoli ihned a přesně na vámi určené místo

Jakýkoli simík

"Spustit stárnutí" – spustí u simíka stárnutí

Aktivní simík

"Změnit vlastnosti u aktivního simíka“
„Spustit stárnutí“

Simík který není v domácnosti

„Přidat k aktivní domácnosti“

Panel nálad

Odstraňte jakoukoli náladu z panelu nálad Poznámka: Pokud je špatná nálada propojena s potřebami (např. ospalý), tak se příslušný panel okamžitě vyplní.

Panel celoživotního štěstí

Pokud jste aktivovali cheat TestingCheatsEnabled true ještě před vybráním rodiny v hlavní nabídce, tak po jejím vybrání budete moci se stisknutým [Ctrl] přidávat po 500 celoživotního štěstí tak, že kliknete kamkoli do obdélníčku s truhličkou kromě truhličky a čísla se štěstím (viz obrázek)
4/ testovací cheaty:
Zapnutí testovacích cheatů je uvede do chodu některé další cheaty nebo funkce.
Zaptene to takto: testingCheatsEnabled true (vypnete to testingCheatsEnabled false)

A/
- se zapnutým můžete chytit myší potřeby simíka a táhnout libovolným směrem, tedy mu potřebu jak vyplnit, tak vyprázdnit.
(Hra musí běžet, nesmíte mít zapnutou pauzu!)

B/
- pokud podržíte klávesu shift, můžete si otevřít speciální menu KLIKEM NA POŠTOVNÍ SCHRÁNKU
Obrázek
Většina funkcí je z obrázku jasná, jen dodám, že:
- pokud použijete "vypnout potřeby" tyto se nejen vypnou a přestanou ubývat, ale ještě předtím se doplní na maximum.
- pokud použijete "přesunout počítačem ovládanou popstavu" a vybere třeba zloděje, vaši simíci asi nebudou mít radost

C/
- kliknutím na simíka se vám otevřou tři nové volby
1/ změnit vlastnosti tohoto simíka
2/ spustit u něj stárnutí
3/ přidat ho k vaší aktivní rodině (pokud je to cizí simík)

D/
- kliknutím kamkoli (na zem) s přidržením klávesy shift se vám nabídne možnost teleportrace ačkoli rodina nevlastní teleport

E/
- kliknutím kamkoli (na zem ) s přidržením klávesy shift se vám nabídne možnost parcelu upravit a oteřít na ní mód stavby nebo mód nákupu (na kterékoliv, ne pouze na vaší domácí parcele)

F/
- kliknutím na simíka, který je u vás na návštěvě, se otevře možnost přidat ho do aktivní rodiny

G/
- umožní doplnit body štěstí a to takto:
1/ v módu Upravit město nesmíte mít aktivní žádnou rodinu
2/ zapněte testovací cheaty
3/ vyberte nějakou rodinu jako aktivní
4/ otevřete někomu z jejích členů záložku štěstí, podržte ctrl a klikněte myší kamkoli do tohoto obdélníku kolem truhličky (ne na truhličku a ne na to číslo, kamkoli kolem)
- každé kliknutí přidá simíkovi 500bodů štěstí
Obrázek
Pozor, z neobjasněných příčin ne každému funguje!
Použijte místo toho mód Mastercontroller: viewtopic.php?f=3&t=148&start=0


H/
- umožní nastavení vztahů mezi simíky
Pokud potáhnete myší na liště pro vztahy, můžete tak ze simíků ihned udělat nejlepší přátele nebo nepřátele.
Obrázek

I/
- stejným způsobem můžete pracovat s lištou povolání, když chcete simíka povýšit. (Platí u profesí z Povolání, které nejsou v menu poštovní schránky.)

J/
- familyfunds "[Příjmení]" [částka] - pošlete peníze vybrané sousedské rodině (kterou nemáte jako aktivní, používejte v módu úpravy města)
 


buydebug
Odkrytí hrobek - - typ příkazu v nakupovacím nebo stavěcím módu. Tato dotace zpřístupní stavění hrobek. Některé objekty zůstávají pouze odladěny a nezůstávají do konce užívání


Ctrl+Shift+ levé tlačítko myši kliknutím na hrobku
Dovoluje nastavit spouštěče a aktivátory chování v hrobce.


Enablelotlocking true/false

Dovoluje hráčům editovat uzamčené pozemky (části) v rámci módu města

allowObjectsOnRoofs true/false
Dovoluje všem objektům aby byly umístěny na střechy


objectassetnames true/false

Dovoluje hráčům vidět aktivity jiných SimíkůRestrictBuildBuyInBuildings false - umožní upravovat prostory mrakodrapu mimo byt simíka
(vypíná se RestrictBuildBuyInBuildings True

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Doplnění bodů štěstí

(Kočka11, 19. 8. 2015 18:56)

Poradíte mi prosím jak si doplnit ty body štěstí? Najedu na Upravit město, napíšu cheat, odejdu a body se mi nepřičtou. Nevíte proč? Jo a včera mi to šlo a dneska ne -.- Předem děkuji za odpověď

prosím poraďte mi

(TheSims3Lover, 18. 8. 2015 12:21)

Prosím vás jak si mám založit účet na The sims 3??
Nevím co mám dělat píše to (ALE NE! Nejsme schopni zpracovat váš požadavek)!!! to je hrůza!!! prosím já se z toho zbláznim!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Krevetový koktejl

(Áďa , 16. 8. 2015 14:06)

ahoj chtěla bych se zeptat jestli se dá nějak naučit "receptů krevetový koktejl?
předem děkuji za odpovědi! :)

Potřeby

(Marek, 13. 8. 2015 14:54)

Dají se všechny ty potřeby doplnit bez toho a niž by jsme jim dali pokyny díky kterým by si jeden dali na max?

Re: Potřeby

(Anonym, 13. 8. 2015 15:35)

Ahoj.
Pomocí cheatu který je napsaný výše (mezi všemy cheaty) testingcheatsenabled true. Potom vždy když budeš držet Shift a potáhneš s potřebou, můžeš jí zvýšit/snížit

Re: Re: Potřeby

(caroline, 13. 8. 2015 23:55)

taky to tak dělám, ale abys to nemusela každou chvíli navyšovat stačí cheat TestingCheatsenabled True pak podržet shift a kiknout na poštovní schránku kde vyberu "vypnout potřeby" a mám po starostech:)

Cheatovací okénko

(Anonym, 13. 8. 2015 15:32)

Ahoj.
Mám Windows XP a nefunguje mi cheatovací okénko... :(
Vždy hra spadne na lištu a otevře se mi na ploše takové divné okénko, které akorát všechno na co ukážu myší přibližuje... :/
Ani na TS2 mi to nefungovalo...
Nevíte někdo co s tím? Děkuji.

Re: Cheatovací okénko

(Anonym, 13. 8. 2015 15:36)

Zapomněla jsem napsat, odepište mi prosím na email StarStable.38@seznam
Děkuji. :)

Mikšovská

(Kateřina, 10. 8. 2015 20:19)

napsala jsem si je 2 cheaty ale někdy se sem ještě podívám.

Smrtka někde v prdeli :D

(Simíkovec :D, 15. 7. 2015 13:19)

čaute,nylem jsem klikla na odstranit smrtku :D teď když simík zemře tak čeká jak pablb než příjde :D ale ona nepříjde :D co ted?:D

Re: Smrtka někde v prdeli :D

(rádce, 25. 7. 2015 16:04)

no jo bohužel smrtka odjela na dovolenou někde kde mají hodně hamburgerů a hranolek nebo je mrtvá mrtvá mrtvá mrtvá mrtvá a mrtvá a už nikdy nepřijde a tvoji simíci tam jako pablbové budou stát pořád nebo zkus dát resim ale jak si jí dokázal(a) odstranit já už jsem se u ní snažil spustit stárnutí snad miliardakrát!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Pohlaví

(Terez, 10. 8. 2015 15:49)

Ahoj chtěla bych se zeptat jak si vyberu pohlaví ještě nenarozeného simíka... Když je ještě v břiše... Viděla jsem video a tam to nějak šlo... Mám jenom dodatek Tropický ráj... (a (samozřejmě) základní hru) ...Prosím poraďte... Předem dík ;) A omluvte prosím případné pravopis. chybi ;)))))))))) To je schválně... :DDDD

Dekuji

(Marie-Leonetta , 5. 8. 2015 19:28)

Dekuji vám moc pekne.
použila jsem jeden z cheatu,který ste sem napsali a víte co se mi stalo?celý muj sims 4 se pokazil.nefunguje.vubec.ja vam mooooc ze srdce dekuji

---lhari

Re: Dekuji

(siminka33333, 8. 8. 2015 20:04)

není to tím že tohle jsou cheaty na sims 3 a ne sims 4?

soškz trpaslíků

(Emily, 8. 8. 2015 19:43)

ahoj, občas se mi na pozemku objevují sošky trpaslíků nebo je najd v průzkumu katakombách. líbí se mi ale vadí mi že když je dám pryč z inventáře simíka po chvíli někam zmizí a objeví se jinde, někdy ale ne. nevíte někdo jak mám udělat abych je mohla mít vystavené někde v domě a nezmizeli?? děkuji

Ďakujem:)

(Aria, 7. 8. 2015 12:38)

Kočky veľmi pekne ďakujem za cheaty :) všetky mi fungujú a veľmi pomáhajú ďakujem :-*

dvojčata

(Nikky, 21. 7. 2015 16:06)

neví jak v the sims 3 mít dvojčata ??

Re: dvojčata

(TheSims3Lover, 23. 7. 2015 19:43)

Když je tvoje siminka těhotná musí poslouchat dětskou hudbu a přitom koukat na televizní kanál KidsZoon, mě se narodily i trojčata tak to moc nepřeháněj :D

Re: dvojčata

(vveronikd, 24. 7. 2015 12:15)

Kdyz je simka tehotna, tak se musi casto divat na detske tv porady, pote se ji narodi dvojcata

Re: dvojčata

(rádce, 25. 7. 2015 15:59)

určitě nejúčinější metoda je aby tvá siminka i simík měli odměnu za spnění více přání něco jako oplození nebo něco takovýho ty to najdeš potom aby poslouchala děstskou muziku a koukala na dětské pořady.


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87

následující » 

 


Poslední fotografieArchiv

Kalendář
<< duben / 2019 >>


Statistiky

Online: 5
Celkem: 952861
Měsíc: 8432
Den: 193