Jdi na obsah Jdi na menu
 


Všechny cheaty na The Sims 3

Abyste otevřeli cheatovací konzoli, stiskněte ve hře kombinaci kláves [Ctrl] + [Shift] + C. Potom napište některý z následujících kódů a stiskněte [Enter] pro aktivaci funkce tohoto cheatu. Poznámka: Ve Windows Vista se vám může konzole otevřít až po stisknutí kláves [Ctrl] + [Windows] + [Shift] + C.
Jednotlivé cheaty:

help
Zobrazí většinu cheatů
help <názevcheatu>: Zobrazí konkrétní informace o cheatu.

testingCheatsenabled [true nebo false]
Tento kód povolí další cheaty, které můžete používat, a odemyká další různé testovací možnosti, které jsou popsány níže.

Kaching
Přidá 1,000 Simolenů

Motherlode
Přidá 50,000 Simolenů

unlockOutfits [on nebo off]
Zpřístupní ve tvorbě Simíka oblečení určené pro kariéru a služby. Tento cheat musí být spuštěn před přechodem ke tvorbě Simíka.

moveObjects [on nebo off]
Odstraní omezení na půdorys pro veškeré umísťování objektů v režimech nákupu a výstavby. Odstraní omezení nástroje ruky pro objekty, které jsou používány, nebo které se za běžných okolností nedají přesunout. Použití tohoto cheatu může způsobit potíže s herními prvky, hledáním cesty, vytvářením skrytých herních objektů a jejich manipulací atd. Vezměte také na vědomí, že tento cheat vám umožňuje manipulovat i s objekty,se kterými běžně manipulovat nelze, například se Simíky. Pokud tyto objekty vymažete, není možné je získat zpátky! Dávejte proto pozor!

resetSim [jméno] [příjmení]
Pokud se náhodou stane, že se Simík „zasekne“ při interakci nebo někde ve městě, případně se něco zasekne v něm, použijte tento cheat. Nové zobrazení Simíka může chvíli trvat. Důvodem je, že zvolený Simík je znovu sestavován.
Příklad použití: resetSim Mortimer Goth

constrainFloorElevation [true nebo false]
Umožňuje vám provádět všechny terénní úpravy nezávisle na předmětech, Simících a dalších objektech, které se v terénu nacházejí. Zdi, podlahy a předměty se budou pohybovat spolu s terénem, což vám umožní vytvořit svažující se zdi a kopce s podlahou. Umístění nových stěn/podlah však terén opět vyrovná. Umísťování objektů bude taktéž vyžadovat vyrovnání terénu, pokud to dané objekty obvykle vyžadují.

disableSnappingToSlotsOnAlt [on nebo off]
Pokud je tato volba zapnuta, objekty se nebudou při držení klávesy Alt přichytávat do slotů. Tento cheat se může hodit například při umisťování židlí ke stolům, nebo pultů poblíž jiných pultů atd.

fadeObjects [on nebo off]
Zapnutí a vypnutí mizení objektů při přiblížení kamery. Nefunguje na Simíky.

hideHeadlineEffects [on nebo off]
Skryje všechny efekty nad hlavami Simíků (například bubliny s myšlenkami nebo slovy).

jokePlease
Zobrazí náhodný vtip v konzoli

enablellamas [on nebo off]
Zobrazí Llams varující ikonu.
"Llamas" jsou trojúhelníkové varující ikony, které se zobrazují u některých hlášení. Tento cheat vlastně nedělá nic praktického, je to pouze vtip

slowMotionViz [0-8]
Zpomalí vizuální efekty hry. Hodnota „úroveň“ je volitelná. Platné hodnoty jsou od 0 (běžná rychlost) do 8 (nejpomalejší).

fps [on nebo off]
Slouží k zapnutí nebo vypnutí zobrazení počtu snímků za vteřinu v pravém horním rohu.

fullscreen [on nebo off]

Hra bude na celé obrazovce

Quit
Opustit hru

Testování cheatů
Povolte kód "testingCheatsenabled true" a poté napište jeden z následujících kódů do konzole pro aktivaci příslušné funkce:

ageuptonpc
Když batole vyroste, může se stát NPC
Po použití tohoto cheatu se vás hra zeptá, zda chcete, aby se dítě stalo NPC (No-player-character – osoba ovládaná počítačem), pokud budete souhlasit, tak dítě bude stále ve vaší domácnosti, ale už ho nebudete moci ovládat. Pokud ho budete chtít později opět ovládat, využijte možnost vrá*** ho zpět do domácnosti popsanou níže

familyfunds "[Příjmení]" [částka]
Nastavte peníze jakékoli rodině

speed [0 4]
Nastavte peníze jakékoli rodině

maptags [on nebo off]
Zobrazit/skrýt značky na mapě

playsounds [on nebo off]
Zapne/vypne všechen zvuk

Recordvideo
Nahraje video se specifickou kvalitou a velikostí


Po povolení cheatu "testingCheatsenabled true" můžete také podržet [Shift] a kliknout na následující objekty pro nové interakce

Poštovní schránka

Udělat všechny šťastné“ – Dá všem členům vaší domácnosti ukazatele potřeb na nejšťastnější vč. Bonusů k náladě jako čistý jako lilie, řvát na plné pecky, odpočatý apod.
Vytvořit pro simíka přátelé“ – vytvoří pro simíka nové přátelé
Způsobit aby simík všechny poznal“ – simík bude znát každého ve městě
Přesunout počítačem ovládanou postavu“ – Přesune k vám domů počítačem ovládanou postavu. Některé vám nic neudělají (Smrťák) ale některé už ano(Exekutor, Zloděj…) Dále je tam na výběr Služebná, donáška pizzy, chůva, opravář, donáška novin, pošťák, policie, hasiči, ochrana dítěte sociálním pracovníkem, adopce sociálním pracovníkem a Vědecký expert
Vybrat si kariéru“ – můžete si vybrat jakoukoli kariéru i její jakoukoli úroveň, vč. Prací na půl úvazku
Vypnout potřeby“ „Zapnout potřeby“ Pokud jsou vypnuty, má váš simík všechny potřeby na max. vč. všech již zmiňovaných bonus
„Vynutit si návštěvu“ – přijde k vám na návštěvu někdo ze sousedství

Práce

"Vynutit si příležitost" – Vynutí vám pracovní příležitost, která vám pomůže zlepšit váš pracovní výkon
"Přesunout událost" – Vyskočí vám náhodná pracovní událost (možnost změny kariéry, pozitivní nebo negativní události, které zažíváte během práce)
"Přesunout všechny události" – všechno výše zmíněné v jednom

Země

"Teleportovat simíka sem" ¨Teleportuje simíka odkudkoli ihned a přesně na vámi určené místo

Jakýkoli simík

"Spustit stárnutí" – spustí u simíka stárnutí

Aktivní simík

"Změnit vlastnosti u aktivního simíka“
„Spustit stárnutí“

Simík který není v domácnosti

„Přidat k aktivní domácnosti“

Panel nálad

Odstraňte jakoukoli náladu z panelu nálad Poznámka: Pokud je špatná nálada propojena s potřebami (např. ospalý), tak se příslušný panel okamžitě vyplní.

Panel celoživotního štěstí

Pokud jste aktivovali cheat TestingCheatsEnabled true ještě před vybráním rodiny v hlavní nabídce, tak po jejím vybrání budete moci se stisknutým [Ctrl] přidávat po 500 celoživotního štěstí tak, že kliknete kamkoli do obdélníčku s truhličkou kromě truhličky a čísla se štěstím (viz obrázek)
4/ testovací cheaty:
Zapnutí testovacích cheatů je uvede do chodu některé další cheaty nebo funkce.
Zaptene to takto: testingCheatsEnabled true (vypnete to testingCheatsEnabled false)

A/
- se zapnutým můžete chytit myší potřeby simíka a táhnout libovolným směrem, tedy mu potřebu jak vyplnit, tak vyprázdnit.
(Hra musí běžet, nesmíte mít zapnutou pauzu!)

B/
- pokud podržíte klávesu shift, můžete si otevřít speciální menu KLIKEM NA POŠTOVNÍ SCHRÁNKU
Obrázek
Většina funkcí je z obrázku jasná, jen dodám, že:
- pokud použijete "vypnout potřeby" tyto se nejen vypnou a přestanou ubývat, ale ještě předtím se doplní na maximum.
- pokud použijete "přesunout počítačem ovládanou popstavu" a vybere třeba zloděje, vaši simíci asi nebudou mít radost

C/
- kliknutím na simíka se vám otevřou tři nové volby
1/ změnit vlastnosti tohoto simíka
2/ spustit u něj stárnutí
3/ přidat ho k vaší aktivní rodině (pokud je to cizí simík)

D/
- kliknutím kamkoli (na zem) s přidržením klávesy shift se vám nabídne možnost teleportrace ačkoli rodina nevlastní teleport

E/
- kliknutím kamkoli (na zem ) s přidržením klávesy shift se vám nabídne možnost parcelu upravit a oteřít na ní mód stavby nebo mód nákupu (na kterékoliv, ne pouze na vaší domácí parcele)

F/
- kliknutím na simíka, který je u vás na návštěvě, se otevře možnost přidat ho do aktivní rodiny

G/
- umožní doplnit body štěstí a to takto:
1/ v módu Upravit město nesmíte mít aktivní žádnou rodinu
2/ zapněte testovací cheaty
3/ vyberte nějakou rodinu jako aktivní
4/ otevřete někomu z jejích členů záložku štěstí, podržte ctrl a klikněte myší kamkoli do tohoto obdélníku kolem truhličky (ne na truhličku a ne na to číslo, kamkoli kolem)
- každé kliknutí přidá simíkovi 500bodů štěstí
Obrázek
Pozor, z neobjasněných příčin ne každému funguje!
Použijte místo toho mód Mastercontroller: viewtopic.php?f=3&t=148&start=0


H/
- umožní nastavení vztahů mezi simíky
Pokud potáhnete myší na liště pro vztahy, můžete tak ze simíků ihned udělat nejlepší přátele nebo nepřátele.
Obrázek

I/
- stejným způsobem můžete pracovat s lištou povolání, když chcete simíka povýšit. (Platí u profesí z Povolání, které nejsou v menu poštovní schránky.)

J/
- familyfunds "[Příjmení]" [částka] - pošlete peníze vybrané sousedské rodině (kterou nemáte jako aktivní, používejte v módu úpravy města)
 


buydebug
Odkrytí hrobek - - typ příkazu v nakupovacím nebo stavěcím módu. Tato dotace zpřístupní stavění hrobek. Některé objekty zůstávají pouze odladěny a nezůstávají do konce užívání


Ctrl+Shift+ levé tlačítko myši kliknutím na hrobku
Dovoluje nastavit spouštěče a aktivátory chování v hrobce.


Enablelotlocking true/false

Dovoluje hráčům editovat uzamčené pozemky (části) v rámci módu města

allowObjectsOnRoofs true/false
Dovoluje všem objektům aby byly umístěny na střechy


objectassetnames true/false

Dovoluje hráčům vidět aktivity jiných SimíkůRestrictBuildBuyInBuildings false - umožní upravovat prostory mrakodrapu mimo byt simíka
(vypíná se RestrictBuildBuyInBuildings True

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Re: nevím :(

(Adminka, 13. 4. 2013 11:30)

To nic....Prostě zadej testingcheatsenabled a pak nějakej cheat :)

Re: nevím :(

(anonim, 21. 4. 2013 7:19)

me to taky vůbec nejde

TRAILER K ISLAND PARADISE!!

(Adminka, 13. 4. 2013 11:28)

http://www.youtube.com/watch?v=PUrSOWa3SWY

Program přestal pracovat....

(Eliška, 7. 4. 2013 9:32)

Ahoj, někdy se mi stávvá že při ukládání se mi naskytne chyba (12) a pak když chvíli hraju začne se mi černat panel a po 5 minutách misčerná celá obrazovka a objeví se mi tam malé okénko s nadpisem: Program The Sims přestal pracovat (nebo tak něco) a celý simíci se mi vypnou a neuložej a ta hra je dá se říct nehratelná. Už jsem zkoušela přeinstalovat celý pc ale i tak to nefunguje. Prosím POMOC!!!!

Re: Program přestal pracovat....

(Adminka, 9. 4. 2013 14:58)

Ahoj, chyba 12 se může vytvořit tak že stáhneš nějaký špatný download. Jestli jich tam máš hodně radši některé smaž ale jinak ti tady dám odkaz ,,Jak odstranit chybu 12''

https://help.ea.com/cz/article/the-sims-3-chyba-12-13-nebo-16-pri-ukladani


Toto je návod, trochu složitější ale jinak jestli tam máš hodně stáhlých věcí tak ti doporučuji některé vymazat
Jestli nevíš jak zijstit který špatný dowload to je tak si musíš stáhnout program a ten program ti ukáže který je špatný a který ne

http://modthesims.info/download.php?t=387006
Toje ten odkaz

ahoj

(Terka, 4. 4. 2013 21:08)

Děkuji za článek. moc mi pomohl :)

Stárnutí

(Marta, 30. 3. 2013 12:38)

Poraďte mi,jde nějak nechat simíka zestárnout jen na dva dny,ale tak aby ten druhý zůstal ve stejném věku,tedy dnech?Mám siminku starší než simíka,a to mě docela vytočí,je to hroznej nezvyk.

Re: Stárnutí

(Adminka, 3. 4. 2013 14:21)

Ahoj, tohle se mi taky stalo ale nějak mi to nevadilo. Jestli nechceš aby simíci nebo siminky stárli tak běž do panelu MOŽNOSTI pak v tom panelu vyhledej políčko : Stárnutí...Já už si nepamatuju jak to tam bylo napsaný ale asi takhle...Jinak ..s tím nic už neuděláš, prostě si toho nevšímej..bud ráda že ti simíci jsou aspon mladí...Aspon tohle

vice milacku

(tess, 3. 4. 2013 12:15)

ahoj prosim o radu zda se da si poridit v ic milacvku mam jich 6 a vic nemohu ani porodit ani adoptovat. da se to nejak ¨?

Re: vice milacku

(Adminka, 3. 4. 2013 14:16)

TOHLE to se dá udělat..pomocí MasterController je to mod
http://www.youtube.com/watch?v=9pPLJyXt4dE
To video nahoře je pomoc jak stáhnout a pracovat s tím modem...ten mod stahnes pod videem. jen kliknes ZOBRAZIT VÍCE...Doufám že ti to nějak pomůže :)

nic mi nejde

(anonym, 30. 3. 2013 21:12)

uz vim jak se mam teleportovat CTRL+SHIFT+PRAVÉ TLAČÍTKO MYŠI

Dovednosti

(Eliška, 23. 3. 2013 21:15)

Nemáš nějakej cheat na dovednosti (zlepšení) ?

re:potřeby

(..., 22. 3. 2013 19:36)

Nevíte někdo, jak zlepšit simíkum všechny potřeby??? Já to s tou schránkou nechápu

Re: re:potřeby

(Veronika, 23. 3. 2013 13:24)

Zlepšíš to cheatem:testingcheatsenabled true a ovlivňovat to můžeš takto:máš potřebu třeba hlad v půlce no a přetáhneš jí buď doleva nebo doprava.....Doufám že to chápeš....

-_-...

(Blabla, 14. 3. 2013 17:09)

Jak zvíšit dovednosti,pomocí cheatu ????

už si nevím rady! =((

(WenniCz, 1. 2. 2013 15:43)

Omlouvám se že otravuju ale pořebovala bych s něčím pomoct už jsem zkusila všechno co mě napadlo ale nevím si rady.. když se jde můj simík sprchovat, nebo koupat tak má na sobě boty jak mu je mám odstranit??
Předem dík za odpověd a za každou radu.. =))

Re: už si nevím rady! =((

(Pepa :D, 9. 3. 2013 18:47)

Napis cheat {testingCheatsEnabled true} a zmackni shift a levim tlacitkem mysi klikni na simika a dej upravit simika pomoci nastroje vytvorte si simika a tam mu das pryc boty ;)

Re: už si nevím rady! =((

(rekutilant, 12. 3. 2013 18:53)

To bude zřejmě bug (velká chyba).
Skus napsat do konzole: ''ResetSim'' méno přímení a potvď.
(až bude ve vaňe)

Re: už si nevím rady! =((

(Adminka, 2. 2. 2013 19:01)

Být tebou toho simíka odstraním a vytvořím nového, ono se tam někdy stane nějaká malá chyba...třeba se mi jednou stalo že moje siminka se oženila s ufonem. No a ta siminka má dohromady to Ufo auto, tak sem chtěla udělat pokus že udělám INVAZI:DD Siminka jela do města a střílela tam po měste A PAK SE STAL ten problém ona jaksi nemohla vystoupit z toho ufo auta a v pohode tam stala a nemohla jit na zem :DD tak sem ji radsi odstranila:))

Kod chyby 12

(animet, 23. 2. 2013 16:24)

Prosim poradte, kdyz si chci hru ulozit tak mi nekdy napise : Kod chyby 12, a neda se mi hra ulozit, diki za odpoved


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87

následující » 

 


Poslední fotografieArchiv

Kalendář
<< duben / 2019 >>


Statistiky

Online: 2
Celkem: 952872
Měsíc: 8421
Den: 197