Jdi na obsah Jdi na menu
 


Všechny cheaty na The Sims 3

Abyste otevřeli cheatovací konzoli, stiskněte ve hře kombinaci kláves [Ctrl] + [Shift] + C. Potom napište některý z následujících kódů a stiskněte [Enter] pro aktivaci funkce tohoto cheatu. Poznámka: Ve Windows Vista se vám může konzole otevřít až po stisknutí kláves [Ctrl] + [Windows] + [Shift] + C.
Jednotlivé cheaty:

help
Zobrazí většinu cheatů
help <názevcheatu>: Zobrazí konkrétní informace o cheatu.

testingCheatsenabled [true nebo false]
Tento kód povolí další cheaty, které můžete používat, a odemyká další různé testovací možnosti, které jsou popsány níže.

Kaching
Přidá 1,000 Simolenů

Motherlode
Přidá 50,000 Simolenů

unlockOutfits [on nebo off]
Zpřístupní ve tvorbě Simíka oblečení určené pro kariéru a služby. Tento cheat musí být spuštěn před přechodem ke tvorbě Simíka.

moveObjects [on nebo off]
Odstraní omezení na půdorys pro veškeré umísťování objektů v režimech nákupu a výstavby. Odstraní omezení nástroje ruky pro objekty, které jsou používány, nebo které se za běžných okolností nedají přesunout. Použití tohoto cheatu může způsobit potíže s herními prvky, hledáním cesty, vytvářením skrytých herních objektů a jejich manipulací atd. Vezměte také na vědomí, že tento cheat vám umožňuje manipulovat i s objekty,se kterými běžně manipulovat nelze, například se Simíky. Pokud tyto objekty vymažete, není možné je získat zpátky! Dávejte proto pozor!

resetSim [jméno] [příjmení]
Pokud se náhodou stane, že se Simík „zasekne“ při interakci nebo někde ve městě, případně se něco zasekne v něm, použijte tento cheat. Nové zobrazení Simíka může chvíli trvat. Důvodem je, že zvolený Simík je znovu sestavován.
Příklad použití: resetSim Mortimer Goth

constrainFloorElevation [true nebo false]
Umožňuje vám provádět všechny terénní úpravy nezávisle na předmětech, Simících a dalších objektech, které se v terénu nacházejí. Zdi, podlahy a předměty se budou pohybovat spolu s terénem, což vám umožní vytvořit svažující se zdi a kopce s podlahou. Umístění nových stěn/podlah však terén opět vyrovná. Umísťování objektů bude taktéž vyžadovat vyrovnání terénu, pokud to dané objekty obvykle vyžadují.

disableSnappingToSlotsOnAlt [on nebo off]
Pokud je tato volba zapnuta, objekty se nebudou při držení klávesy Alt přichytávat do slotů. Tento cheat se může hodit například při umisťování židlí ke stolům, nebo pultů poblíž jiných pultů atd.

fadeObjects [on nebo off]
Zapnutí a vypnutí mizení objektů při přiblížení kamery. Nefunguje na Simíky.

hideHeadlineEffects [on nebo off]
Skryje všechny efekty nad hlavami Simíků (například bubliny s myšlenkami nebo slovy).

jokePlease
Zobrazí náhodný vtip v konzoli

enablellamas [on nebo off]
Zobrazí Llams varující ikonu.
"Llamas" jsou trojúhelníkové varující ikony, které se zobrazují u některých hlášení. Tento cheat vlastně nedělá nic praktického, je to pouze vtip

slowMotionViz [0-8]
Zpomalí vizuální efekty hry. Hodnota „úroveň“ je volitelná. Platné hodnoty jsou od 0 (běžná rychlost) do 8 (nejpomalejší).

fps [on nebo off]
Slouží k zapnutí nebo vypnutí zobrazení počtu snímků za vteřinu v pravém horním rohu.

fullscreen [on nebo off]

Hra bude na celé obrazovce

Quit
Opustit hru

Testování cheatů
Povolte kód "testingCheatsenabled true" a poté napište jeden z následujících kódů do konzole pro aktivaci příslušné funkce:

ageuptonpc
Když batole vyroste, může se stát NPC
Po použití tohoto cheatu se vás hra zeptá, zda chcete, aby se dítě stalo NPC (No-player-character – osoba ovládaná počítačem), pokud budete souhlasit, tak dítě bude stále ve vaší domácnosti, ale už ho nebudete moci ovládat. Pokud ho budete chtít později opět ovládat, využijte možnost vrá*** ho zpět do domácnosti popsanou níže

familyfunds "[Příjmení]" [částka]
Nastavte peníze jakékoli rodině

speed [0 4]
Nastavte peníze jakékoli rodině

maptags [on nebo off]
Zobrazit/skrýt značky na mapě

playsounds [on nebo off]
Zapne/vypne všechen zvuk

Recordvideo
Nahraje video se specifickou kvalitou a velikostí


Po povolení cheatu "testingCheatsenabled true" můžete také podržet [Shift] a kliknout na následující objekty pro nové interakce

Poštovní schránka

Udělat všechny šťastné“ – Dá všem členům vaší domácnosti ukazatele potřeb na nejšťastnější vč. Bonusů k náladě jako čistý jako lilie, řvát na plné pecky, odpočatý apod.
Vytvořit pro simíka přátelé“ – vytvoří pro simíka nové přátelé
Způsobit aby simík všechny poznal“ – simík bude znát každého ve městě
Přesunout počítačem ovládanou postavu“ – Přesune k vám domů počítačem ovládanou postavu. Některé vám nic neudělají (Smrťák) ale některé už ano(Exekutor, Zloděj…) Dále je tam na výběr Služebná, donáška pizzy, chůva, opravář, donáška novin, pošťák, policie, hasiči, ochrana dítěte sociálním pracovníkem, adopce sociálním pracovníkem a Vědecký expert
Vybrat si kariéru“ – můžete si vybrat jakoukoli kariéru i její jakoukoli úroveň, vč. Prací na půl úvazku
Vypnout potřeby“ „Zapnout potřeby“ Pokud jsou vypnuty, má váš simík všechny potřeby na max. vč. všech již zmiňovaných bonus
„Vynutit si návštěvu“ – přijde k vám na návštěvu někdo ze sousedství

Práce

"Vynutit si příležitost" – Vynutí vám pracovní příležitost, která vám pomůže zlepšit váš pracovní výkon
"Přesunout událost" – Vyskočí vám náhodná pracovní událost (možnost změny kariéry, pozitivní nebo negativní události, které zažíváte během práce)
"Přesunout všechny události" – všechno výše zmíněné v jednom

Země

"Teleportovat simíka sem" ¨Teleportuje simíka odkudkoli ihned a přesně na vámi určené místo

Jakýkoli simík

"Spustit stárnutí" – spustí u simíka stárnutí

Aktivní simík

"Změnit vlastnosti u aktivního simíka“
„Spustit stárnutí“

Simík který není v domácnosti

„Přidat k aktivní domácnosti“

Panel nálad

Odstraňte jakoukoli náladu z panelu nálad Poznámka: Pokud je špatná nálada propojena s potřebami (např. ospalý), tak se příslušný panel okamžitě vyplní.

Panel celoživotního štěstí

Pokud jste aktivovali cheat TestingCheatsEnabled true ještě před vybráním rodiny v hlavní nabídce, tak po jejím vybrání budete moci se stisknutým [Ctrl] přidávat po 500 celoživotního štěstí tak, že kliknete kamkoli do obdélníčku s truhličkou kromě truhličky a čísla se štěstím (viz obrázek)
4/ testovací cheaty:
Zapnutí testovacích cheatů je uvede do chodu některé další cheaty nebo funkce.
Zaptene to takto: testingCheatsEnabled true (vypnete to testingCheatsEnabled false)

A/
- se zapnutým můžete chytit myší potřeby simíka a táhnout libovolným směrem, tedy mu potřebu jak vyplnit, tak vyprázdnit.
(Hra musí běžet, nesmíte mít zapnutou pauzu!)

B/
- pokud podržíte klávesu shift, můžete si otevřít speciální menu KLIKEM NA POŠTOVNÍ SCHRÁNKU
Obrázek
Většina funkcí je z obrázku jasná, jen dodám, že:
- pokud použijete "vypnout potřeby" tyto se nejen vypnou a přestanou ubývat, ale ještě předtím se doplní na maximum.
- pokud použijete "přesunout počítačem ovládanou popstavu" a vybere třeba zloděje, vaši simíci asi nebudou mít radost

C/
- kliknutím na simíka se vám otevřou tři nové volby
1/ změnit vlastnosti tohoto simíka
2/ spustit u něj stárnutí
3/ přidat ho k vaší aktivní rodině (pokud je to cizí simík)

D/
- kliknutím kamkoli (na zem) s přidržením klávesy shift se vám nabídne možnost teleportrace ačkoli rodina nevlastní teleport

E/
- kliknutím kamkoli (na zem ) s přidržením klávesy shift se vám nabídne možnost parcelu upravit a oteřít na ní mód stavby nebo mód nákupu (na kterékoliv, ne pouze na vaší domácí parcele)

F/
- kliknutím na simíka, který je u vás na návštěvě, se otevře možnost přidat ho do aktivní rodiny

G/
- umožní doplnit body štěstí a to takto:
1/ v módu Upravit město nesmíte mít aktivní žádnou rodinu
2/ zapněte testovací cheaty
3/ vyberte nějakou rodinu jako aktivní
4/ otevřete někomu z jejích členů záložku štěstí, podržte ctrl a klikněte myší kamkoli do tohoto obdélníku kolem truhličky (ne na truhličku a ne na to číslo, kamkoli kolem)
- každé kliknutí přidá simíkovi 500bodů štěstí
Obrázek
Pozor, z neobjasněných příčin ne každému funguje!
Použijte místo toho mód Mastercontroller: viewtopic.php?f=3&t=148&start=0


H/
- umožní nastavení vztahů mezi simíky
Pokud potáhnete myší na liště pro vztahy, můžete tak ze simíků ihned udělat nejlepší přátele nebo nepřátele.
Obrázek

I/
- stejným způsobem můžete pracovat s lištou povolání, když chcete simíka povýšit. (Platí u profesí z Povolání, které nejsou v menu poštovní schránky.)

J/
- familyfunds "[Příjmení]" [částka] - pošlete peníze vybrané sousedské rodině (kterou nemáte jako aktivní, používejte v módu úpravy města)
 


buydebug
Odkrytí hrobek - - typ příkazu v nakupovacím nebo stavěcím módu. Tato dotace zpřístupní stavění hrobek. Některé objekty zůstávají pouze odladěny a nezůstávají do konce užívání


Ctrl+Shift+ levé tlačítko myši kliknutím na hrobku
Dovoluje nastavit spouštěče a aktivátory chování v hrobce.


Enablelotlocking true/false

Dovoluje hráčům editovat uzamčené pozemky (části) v rámci módu města

allowObjectsOnRoofs true/false
Dovoluje všem objektům aby byly umístěny na střechy


objectassetnames true/false

Dovoluje hráčům vidět aktivity jiných SimíkůRestrictBuildBuyInBuildings false - umožní upravovat prostory mrakodrapu mimo byt simíka
(vypíná se RestrictBuildBuyInBuildings True

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

TROSEČNÍK

(Stůša, 29. 10. 2013 9:11)

Jak mam udělat abych ztroskotala??Diky předem za odpověď :)

Cheat :)

(Ashelia, 28. 10. 2013 16:43)

Zdravím zajímalo by mě jak je to s tím cheatem na NPC postavu, když ho zadám nic se nestane ani žádná nabídka jestli chci aby simík byl NPC, tak jestli někdo víte jak to udělat tak pište :)
Děkuji Ashe :3

problém

(Julie Steigerová, 20. 10. 2013 12:05)

Ahoj, mohla bys mi poradit? Mám the sims 3. Když se přepnu do módu nákupu nebo stavby, někdy se mi stane, že třeba po pěti minutách se mi to sekne a zavře. U módu života se to ale vůbec nestává. Co mám dělat?
Předem díky za odpověď. Julie

Zvirata

(Jana, 21. 10. 2013 10:48)

Ahoj mohla bych se prosim zeptat jestli je nejaky cheat na to aby se simik nebo zvire v me domacnosti dalo zmensit nebo zvetsit? Nasla jsem na youtube video kde si hracka zmensila kona az vypadal jako ponik a normalne na nem jezdila proste vsechno jen byl maly. Nemohu ten cheat nikde najit :-(

Re: Zvirata

(Adminka, 27. 10. 2013 10:29)

Ahoj, jestli jsi to viděla v nějakém videu..nebyl to cheat ale mod který si musíš stáhnout kdyžtak pak něco přidám:)

mizení simíků

(Anet, 24. 10. 2013 17:48)

Ahoj mám sims 3 a když mi simík skočí do bazénu nebo je ve škole/ v práci tak zmizí

zvířata

(Běla, 18. 10. 2013 20:48)

Ahoj adminko taky bych se chtěla zeptat jak můžu adoptovat jelena nebo koupit hospodářská zvířata? Jo a taky jestli nevíš jak si můžu na zahradě postavit vodopád, v jednom videu jsem to viděla.

Jak?

(Deniska, 13. 10. 2013 17:22)

Jak mám udělat všechny simíky štastné?

Re: Jak?

(Běla, 13. 10. 2013 18:28)

Zadáš cheat "testingcheatsenabled true" najedeš kurzorem myši na schránku, musíš podržet "Shift" a když ho držíš tak na schránku kliknout. Tam by se ti měli zobrazit různý možnosti a mezi nima i UDĚLAT VŠECHNY ŠŤASTNÉ

Prosím moc prosím poraď mi

(Pájka, 12. 10. 2013 20:02)

Ahoj, potřebovala bych poradit. Napsala jsem do hry jeden kod a najednou mi zmizely lidi jenom vidim ty kteří jsou v mé domácnosti. Když třeba přišel s poštou byl neviditelný. Nevíte jak to mám udělat abych je viděla ? Děkuji za opověď

Re: Prosím moc prosím poraď mi

(Běla, 13. 10. 2013 18:22)

Zkus ten cheat zrušit

Ufon-Simík

(Elis, 13. 10. 2013 17:34)

Ahoj,jak udělám ze simíka ufona?(mimozemšťana).Je k tomu potřeba nějaký dodatek.Mám hru The sims 2 základní verzi.
Dík za odpovědi
Elis

Přátelství simíku

(Eliška, 12. 10. 2013 15:20)

Ahoj, neznáte prosím někdo kod na spřátelení simíku??? Vím že hodně Youtoberu na simsko používá tenhle kod ale nikdy ho nestihnu zachytit.. :( Pomůžete mi???

Eliška

Re: Přátelství simíku

(Běla, 12. 10. 2013 16:41)

Zadej cheat "testingcheatsenabled true" a pak naklikni vztahy, najdi simíka ke kterému chceš přátelství zvíšit a pod portrétem jak je ten měřič prátelství tak táhni myší směrem do prava (zkus to radši několikrát)

Lagy

(Běla, 12. 10. 2013 13:20)

Ahojky adminko nevíš co dělat? Vždycky když zapnu 3krát rychlejší čas tak se mi to lagne a nejde s tim nic dělat musím zklapnout notebook a když ho otevřu oběví se mi že program The sims 3 přestal pracovat. Jo a taky se mi ta hra pořád neskutečně laguje. Pls poraď.

Re: Lagy

(Adminka, 12. 10. 2013 15:16)

Ahoj, může to být tím že to tvůj notebook neutáhne, anebo jestli tam máš hodně downloadů tak zkus nějaké odstranit...Ještě jedna možnost...Jak máš nastavení grafiky (Start hry-možnosti).. tak jestli máš tu grafiku všude nastavenou na vysoko, tak to zkus dát na střední. Tvůj notebook to tu grafiku třeba neutáhne..:-)

Hodně štěstí při hře :)

Re: Re: Lagy

(Běla, 12. 10. 2013 16:36)

díky zkusim to

Dodatky

(Elis, 12. 10. 2013 15:38)

Ahoj,chtěla jsem si ke hře The sims 2 stáhnout dodatek a když se mi stáhnul,tak jsem ho naistalovala ale nevím co dál...Měla jsem už základní verzi the sims 2 a s dodatkem se mi stáhla další.Znamená to že se mi stáhla úplně nová hra s dodatkem nebo se mi dodatek přidá ke hře co už mám a hraji.Prosím poraďte je to moc důležité
Jinak super blog
Elis

The sims 2

(Eliška, 12. 10. 2013 15:29)

Ahoj,hraje tu někdo the sims 2 ???

nejde

(sims3, 29. 9. 2013 7:48)

mam noveho simika na pocitaci windows 7 a nejde mi cheaty.
Kdys zmacknu ctrl,shift,c tak mi to nic neudela
Poradte richle prosim
Predem dekuji


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87

následující » 

 


Poslední fotografieArchiv

Kalendář
<< duben / 2019 >>


Statistiky

Online: 5
Celkem: 952861
Měsíc: 8432
Den: 193