Jdi na obsah Jdi na menu
 


Všechny cheaty na The Sims 3

Abyste otevřeli cheatovací konzoli, stiskněte ve hře kombinaci kláves [Ctrl] + [Shift] + C. Potom napište některý z následujících kódů a stiskněte [Enter] pro aktivaci funkce tohoto cheatu. Poznámka: Ve Windows Vista se vám může konzole otevřít až po stisknutí kláves [Ctrl] + [Windows] + [Shift] + C.
Jednotlivé cheaty:

help
Zobrazí většinu cheatů
help <názevcheatu>: Zobrazí konkrétní informace o cheatu.

testingCheatsenabled [true nebo false]
Tento kód povolí další cheaty, které můžete používat, a odemyká další různé testovací možnosti, které jsou popsány níže.

Kaching
Přidá 1,000 Simolenů

Motherlode
Přidá 50,000 Simolenů

unlockOutfits [on nebo off]
Zpřístupní ve tvorbě Simíka oblečení určené pro kariéru a služby. Tento cheat musí být spuštěn před přechodem ke tvorbě Simíka.

moveObjects [on nebo off]
Odstraní omezení na půdorys pro veškeré umísťování objektů v režimech nákupu a výstavby. Odstraní omezení nástroje ruky pro objekty, které jsou používány, nebo které se za běžných okolností nedají přesunout. Použití tohoto cheatu může způsobit potíže s herními prvky, hledáním cesty, vytvářením skrytých herních objektů a jejich manipulací atd. Vezměte také na vědomí, že tento cheat vám umožňuje manipulovat i s objekty,se kterými běžně manipulovat nelze, například se Simíky. Pokud tyto objekty vymažete, není možné je získat zpátky! Dávejte proto pozor!

resetSim [jméno] [příjmení]
Pokud se náhodou stane, že se Simík „zasekne“ při interakci nebo někde ve městě, případně se něco zasekne v něm, použijte tento cheat. Nové zobrazení Simíka může chvíli trvat. Důvodem je, že zvolený Simík je znovu sestavován.
Příklad použití: resetSim Mortimer Goth

constrainFloorElevation [true nebo false]
Umožňuje vám provádět všechny terénní úpravy nezávisle na předmětech, Simících a dalších objektech, které se v terénu nacházejí. Zdi, podlahy a předměty se budou pohybovat spolu s terénem, což vám umožní vytvořit svažující se zdi a kopce s podlahou. Umístění nových stěn/podlah však terén opět vyrovná. Umísťování objektů bude taktéž vyžadovat vyrovnání terénu, pokud to dané objekty obvykle vyžadují.

disableSnappingToSlotsOnAlt [on nebo off]
Pokud je tato volba zapnuta, objekty se nebudou při držení klávesy Alt přichytávat do slotů. Tento cheat se může hodit například při umisťování židlí ke stolům, nebo pultů poblíž jiných pultů atd.

fadeObjects [on nebo off]
Zapnutí a vypnutí mizení objektů při přiblížení kamery. Nefunguje na Simíky.

hideHeadlineEffects [on nebo off]
Skryje všechny efekty nad hlavami Simíků (například bubliny s myšlenkami nebo slovy).

jokePlease
Zobrazí náhodný vtip v konzoli

enablellamas [on nebo off]
Zobrazí Llams varující ikonu.
"Llamas" jsou trojúhelníkové varující ikony, které se zobrazují u některých hlášení. Tento cheat vlastně nedělá nic praktického, je to pouze vtip

slowMotionViz [0-8]
Zpomalí vizuální efekty hry. Hodnota „úroveň“ je volitelná. Platné hodnoty jsou od 0 (běžná rychlost) do 8 (nejpomalejší).

fps [on nebo off]
Slouží k zapnutí nebo vypnutí zobrazení počtu snímků za vteřinu v pravém horním rohu.

fullscreen [on nebo off]

Hra bude na celé obrazovce

Quit
Opustit hru

Testování cheatů
Povolte kód "testingCheatsenabled true" a poté napište jeden z následujících kódů do konzole pro aktivaci příslušné funkce:

ageuptonpc
Když batole vyroste, může se stát NPC
Po použití tohoto cheatu se vás hra zeptá, zda chcete, aby se dítě stalo NPC (No-player-character – osoba ovládaná počítačem), pokud budete souhlasit, tak dítě bude stále ve vaší domácnosti, ale už ho nebudete moci ovládat. Pokud ho budete chtít později opět ovládat, využijte možnost vrá*** ho zpět do domácnosti popsanou níže

familyfunds "[Příjmení]" [částka]
Nastavte peníze jakékoli rodině

speed [0 4]
Nastavte peníze jakékoli rodině

maptags [on nebo off]
Zobrazit/skrýt značky na mapě

playsounds [on nebo off]
Zapne/vypne všechen zvuk

Recordvideo
Nahraje video se specifickou kvalitou a velikostí


Po povolení cheatu "testingCheatsenabled true" můžete také podržet [Shift] a kliknout na následující objekty pro nové interakce

Poštovní schránka

Udělat všechny šťastné“ – Dá všem členům vaší domácnosti ukazatele potřeb na nejšťastnější vč. Bonusů k náladě jako čistý jako lilie, řvát na plné pecky, odpočatý apod.
Vytvořit pro simíka přátelé“ – vytvoří pro simíka nové přátelé
Způsobit aby simík všechny poznal“ – simík bude znát každého ve městě
Přesunout počítačem ovládanou postavu“ – Přesune k vám domů počítačem ovládanou postavu. Některé vám nic neudělají (Smrťák) ale některé už ano(Exekutor, Zloděj…) Dále je tam na výběr Služebná, donáška pizzy, chůva, opravář, donáška novin, pošťák, policie, hasiči, ochrana dítěte sociálním pracovníkem, adopce sociálním pracovníkem a Vědecký expert
Vybrat si kariéru“ – můžete si vybrat jakoukoli kariéru i její jakoukoli úroveň, vč. Prací na půl úvazku
Vypnout potřeby“ „Zapnout potřeby“ Pokud jsou vypnuty, má váš simík všechny potřeby na max. vč. všech již zmiňovaných bonus
„Vynutit si návštěvu“ – přijde k vám na návštěvu někdo ze sousedství

Práce

"Vynutit si příležitost" – Vynutí vám pracovní příležitost, která vám pomůže zlepšit váš pracovní výkon
"Přesunout událost" – Vyskočí vám náhodná pracovní událost (možnost změny kariéry, pozitivní nebo negativní události, které zažíváte během práce)
"Přesunout všechny události" – všechno výše zmíněné v jednom

Země

"Teleportovat simíka sem" ¨Teleportuje simíka odkudkoli ihned a přesně na vámi určené místo

Jakýkoli simík

"Spustit stárnutí" – spustí u simíka stárnutí

Aktivní simík

"Změnit vlastnosti u aktivního simíka“
„Spustit stárnutí“

Simík který není v domácnosti

„Přidat k aktivní domácnosti“

Panel nálad

Odstraňte jakoukoli náladu z panelu nálad Poznámka: Pokud je špatná nálada propojena s potřebami (např. ospalý), tak se příslušný panel okamžitě vyplní.

Panel celoživotního štěstí

Pokud jste aktivovali cheat TestingCheatsEnabled true ještě před vybráním rodiny v hlavní nabídce, tak po jejím vybrání budete moci se stisknutým [Ctrl] přidávat po 500 celoživotního štěstí tak, že kliknete kamkoli do obdélníčku s truhličkou kromě truhličky a čísla se štěstím (viz obrázek)
4/ testovací cheaty:
Zapnutí testovacích cheatů je uvede do chodu některé další cheaty nebo funkce.
Zaptene to takto: testingCheatsEnabled true (vypnete to testingCheatsEnabled false)

A/
- se zapnutým můžete chytit myší potřeby simíka a táhnout libovolným směrem, tedy mu potřebu jak vyplnit, tak vyprázdnit.
(Hra musí běžet, nesmíte mít zapnutou pauzu!)

B/
- pokud podržíte klávesu shift, můžete si otevřít speciální menu KLIKEM NA POŠTOVNÍ SCHRÁNKU
Obrázek
Většina funkcí je z obrázku jasná, jen dodám, že:
- pokud použijete "vypnout potřeby" tyto se nejen vypnou a přestanou ubývat, ale ještě předtím se doplní na maximum.
- pokud použijete "přesunout počítačem ovládanou popstavu" a vybere třeba zloděje, vaši simíci asi nebudou mít radost

C/
- kliknutím na simíka se vám otevřou tři nové volby
1/ změnit vlastnosti tohoto simíka
2/ spustit u něj stárnutí
3/ přidat ho k vaší aktivní rodině (pokud je to cizí simík)

D/
- kliknutím kamkoli (na zem) s přidržením klávesy shift se vám nabídne možnost teleportrace ačkoli rodina nevlastní teleport

E/
- kliknutím kamkoli (na zem ) s přidržením klávesy shift se vám nabídne možnost parcelu upravit a oteřít na ní mód stavby nebo mód nákupu (na kterékoliv, ne pouze na vaší domácí parcele)

F/
- kliknutím na simíka, který je u vás na návštěvě, se otevře možnost přidat ho do aktivní rodiny

G/
- umožní doplnit body štěstí a to takto:
1/ v módu Upravit město nesmíte mít aktivní žádnou rodinu
2/ zapněte testovací cheaty
3/ vyberte nějakou rodinu jako aktivní
4/ otevřete někomu z jejích členů záložku štěstí, podržte ctrl a klikněte myší kamkoli do tohoto obdélníku kolem truhličky (ne na truhličku a ne na to číslo, kamkoli kolem)
- každé kliknutí přidá simíkovi 500bodů štěstí
Obrázek
Pozor, z neobjasněných příčin ne každému funguje!
Použijte místo toho mód Mastercontroller: viewtopic.php?f=3&t=148&start=0


H/
- umožní nastavení vztahů mezi simíky
Pokud potáhnete myší na liště pro vztahy, můžete tak ze simíků ihned udělat nejlepší přátele nebo nepřátele.
Obrázek

I/
- stejným způsobem můžete pracovat s lištou povolání, když chcete simíka povýšit. (Platí u profesí z Povolání, které nejsou v menu poštovní schránky.)

J/
- familyfunds "[Příjmení]" [částka] - pošlete peníze vybrané sousedské rodině (kterou nemáte jako aktivní, používejte v módu úpravy města)
 


buydebug
Odkrytí hrobek - - typ příkazu v nakupovacím nebo stavěcím módu. Tato dotace zpřístupní stavění hrobek. Některé objekty zůstávají pouze odladěny a nezůstávají do konce užívání


Ctrl+Shift+ levé tlačítko myši kliknutím na hrobku
Dovoluje nastavit spouštěče a aktivátory chování v hrobce.


Enablelotlocking true/false

Dovoluje hráčům editovat uzamčené pozemky (části) v rámci módu města

allowObjectsOnRoofs true/false
Dovoluje všem objektům aby byly umístěny na střechy


objectassetnames true/false

Dovoluje hráčům vidět aktivity jiných SimíkůRestrictBuildBuyInBuildings false - umožní upravovat prostory mrakodrapu mimo byt simíka
(vypíná se RestrictBuildBuyInBuildings True

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Re: Re: Re: Pomoc

(Adminka, 18. 4. 2014 16:26)

To taky neexistuje..
Ale treba jestli chces holku tak at tva siminka sni 10melounu a jestli kluka tak 10jablek
Fakt to pomaha:)

Re: Re: Re: Re: Pomoc

(Lilly, 1. 5. 2014 9:33)

Jéé moc děkuji..to se hodí :)

Pomoc prosíím

(Lilly, 1. 5. 2014 9:26)

Ahoj chtela bych se zeptat kdyz si stahnu pozu nebo animaci a jsou třeba na posteli já je mám na zemi nevíte někdo jak je mám dát na postel?? a nebo třeba jsem si stáhla pozu že má držet v ruce foťák a moje siminka ho nedrží jaká je chyba? Poraďte mooc prosíím

rostlini simici

(Rostlini simici, 27. 4. 2014 14:26)

ahoj, povedlo se mi udelat si rostlinou siminku a simika ale nejde mi jim udelat dite - pak jsem to zkousela i s normalnim clovekem a porad nic.. -.- co mam delat?

Re: rostlini simici

(Adminka, 28. 4. 2014 19:31)

Ahoj,jestli mas rostlinneho simika musi vyrobit takove seminko(jako jsi to udelala predtim) pak ho zasadit do zeme ( SEMINKO MUSI ZASADIT BUD NORMALNI SIMIK NEBO ROSTL. SIMIK,) no a pak at to zrale seminko vytahne ten rostlinny simik nebo i normal.

vývoj příběhu

(Eliseek, 26. 4. 2014 20:37)

Ahoj,co je to vývoj příběhu ? (V nastavení hry to můże být buď zapnuté nebo vypnuté )Je to jako že když to budu mít zapnuté a budu mít třeba rodinu novákových budu za ně hrát,a pak třeba měsíc nebudu a budu hrá třeba v jiném městě s jinou rodinou,a pak budu po tom měsíci zase hrát s novákovými,může se stát že se třeba ožení s někým a budou mít jiné přátele a jiné děti a stane se tam něco cojá vůbec nechci a neudělala jsem to ? Děkuju za odpověď douf že to není moc složité :)

Re: vývoj příběhu

(Adminka, 26. 4. 2014 21:25)

Ahoj:) Tak treba mas 2 rodiny a ty hrajes jen za tu jednu, ta rodina za kterou nehrajes je treba ubytovana v nakym dome. A ty kdyz si zapnes vyvoj pribehu a budes hrat za nejakou rodinu tak ty ostatni rodiny se kdyby sami rozviji (delaji si co chcou) takze je mozny ze treba kdyz za nejakou rodinu nebudes hrat mesic tak se mozna stane ze treba se s nekym nekdo ozeni apod.
Takze jestli chces aby se rozvijel pribeh u rodin za ktery nehrajes tak si to zapni:)
Ale vetsina lidi to zaply ma:)

Re: Re: vývoj příběhu

(Eliseek, 27. 4. 2014 11:45)

Dobře :) moc díky :D

Pomoc

(Emilia, 25. 4. 2014 19:06)

ahojte.. chcela by som poprosiť o pomoc.. robim komix na stranku a stiahla som si pózy čo sa týka alkoholu :-D a chcem jej dať nejakú fľašu do ruky kedže tie pózy sú bez fliaš a neviem jej proste dať do ruky tú fľašu... prosím pomôžte

cheat

(Kačabka, 20. 4. 2014 16:47)

nevíte jak se jmenuje cheat na to aby jste mohly mít víc simíků měla jsem ho na starym počítači ale ten se rozbil tak nwm kde to bylo :( předem děkuju za odpověď

Re: cheat

(Adminka, 20. 4. 2014 17:10)

Ahoj,na toto cheat neexistuje ale existuje mod.
Cetla jsem ze se moc nedoporucuje hrat vice nez s osmi simikama protoze to zatezuje hru a jeste k tomu se muze zhroutit

Re: cheat

(JÁÁ, 21. 4. 2014 15:45)

No přeci Metangormealsind :-) Nemáš zač :-)

Re: Re: cheat

(Kačabka, 24. 4. 2014 16:12)

děkuju :D

Vše funguje!

(Sarah, 23. 4. 2014 19:42)

všechny cheaty, které jsem vyzkoušela fungovali! Mockrát děkuji! Jsem ráda, že mě konečně fungují! Dost jsem ve hře díky tomu pokročila, ale přesto se musím krotit, abych jim úplně nezlehčila život! ;)

Něco asi nevim.

(#Kokos, 20. 4. 2014 10:28)

Nevíte cheat, kterým bych udělala simíka upírem i bez "po setmění, nebo obludárium?"

Re: Něco asi nevim.

(lia, 20. 4. 2014 12:40)

Víš to prostě nejde :U

Re: Něco asi nevim.

(Já vim, 21. 4. 2014 15:53)

Hele jinak to nejde bez obludária atd...To nejde :-) Můj bratr to hraje koupil mi k vánocům The Sims 3 Obludárium :-) Udělala jsem si rodinu upírů ale jen tak v Sims 3 to nejde :-) Ale existoval eště přetim ale zrušili ho :-) Smůla :-( Já mam 60,70 a 80 léta to mam pak mam Paradise :-) Můžu dopuručit bezva nehnu se od kompu teď jsem tam furt :-) Přeji heské odpoledne Simínka Kamilka Olívie Bumbarková

Re: Re: Něco asi nevim.

(Veve, 23. 4. 2014 14:48)

ja som mala jeden dodatok asi late night ci ako sa volal a tam v meste Bridgeport byvala upirka tak takto som to ja hrala s upirmi ale musis mat ten dodatok

Re: Něco asi nevim.

(BaM, 23. 4. 2014 17:18)

Cheat na to neexistuje, ale prostě musíš ve městě najít nějakého upíra, a spřáelit se s ním, až budete velcí přátelé, tak ho požádej o proměnu a tja dá jsi upír:)

cheat.

(Nikit:), 1. 4. 2014 21:18)

Ahoj:). Nevíte cheat na rození dvojčat?:D:3:)


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87

následující » 

 


Poslední fotografieArchiv

Kalendář
<< duben / 2019 >>


Statistiky

Online: 5
Celkem: 952862
Měsíc: 8431
Den: 194