Jdi na obsah Jdi na menu
 


Všechny cheaty na The Sims 3

Abyste otevřeli cheatovací konzoli, stiskněte ve hře kombinaci kláves [Ctrl] + [Shift] + C. Potom napište některý z následujících kódů a stiskněte [Enter] pro aktivaci funkce tohoto cheatu. Poznámka: Ve Windows Vista se vám může konzole otevřít až po stisknutí kláves [Ctrl] + [Windows] + [Shift] + C.
Jednotlivé cheaty:

help
Zobrazí většinu cheatů
help <názevcheatu>: Zobrazí konkrétní informace o cheatu.

testingCheatsenabled [true nebo false]
Tento kód povolí další cheaty, které můžete používat, a odemyká další různé testovací možnosti, které jsou popsány níže.

Kaching
Přidá 1,000 Simolenů

Motherlode
Přidá 50,000 Simolenů

unlockOutfits [on nebo off]
Zpřístupní ve tvorbě Simíka oblečení určené pro kariéru a služby. Tento cheat musí být spuštěn před přechodem ke tvorbě Simíka.

moveObjects [on nebo off]
Odstraní omezení na půdorys pro veškeré umísťování objektů v režimech nákupu a výstavby. Odstraní omezení nástroje ruky pro objekty, které jsou používány, nebo které se za běžných okolností nedají přesunout. Použití tohoto cheatu může způsobit potíže s herními prvky, hledáním cesty, vytvářením skrytých herních objektů a jejich manipulací atd. Vezměte také na vědomí, že tento cheat vám umožňuje manipulovat i s objekty,se kterými běžně manipulovat nelze, například se Simíky. Pokud tyto objekty vymažete, není možné je získat zpátky! Dávejte proto pozor!

resetSim [jméno] [příjmení]
Pokud se náhodou stane, že se Simík „zasekne“ při interakci nebo někde ve městě, případně se něco zasekne v něm, použijte tento cheat. Nové zobrazení Simíka může chvíli trvat. Důvodem je, že zvolený Simík je znovu sestavován.
Příklad použití: resetSim Mortimer Goth

constrainFloorElevation [true nebo false]
Umožňuje vám provádět všechny terénní úpravy nezávisle na předmětech, Simících a dalších objektech, které se v terénu nacházejí. Zdi, podlahy a předměty se budou pohybovat spolu s terénem, což vám umožní vytvořit svažující se zdi a kopce s podlahou. Umístění nových stěn/podlah však terén opět vyrovná. Umísťování objektů bude taktéž vyžadovat vyrovnání terénu, pokud to dané objekty obvykle vyžadují.

disableSnappingToSlotsOnAlt [on nebo off]
Pokud je tato volba zapnuta, objekty se nebudou při držení klávesy Alt přichytávat do slotů. Tento cheat se může hodit například při umisťování židlí ke stolům, nebo pultů poblíž jiných pultů atd.

fadeObjects [on nebo off]
Zapnutí a vypnutí mizení objektů při přiblížení kamery. Nefunguje na Simíky.

hideHeadlineEffects [on nebo off]
Skryje všechny efekty nad hlavami Simíků (například bubliny s myšlenkami nebo slovy).

jokePlease
Zobrazí náhodný vtip v konzoli

enablellamas [on nebo off]
Zobrazí Llams varující ikonu.
"Llamas" jsou trojúhelníkové varující ikony, které se zobrazují u některých hlášení. Tento cheat vlastně nedělá nic praktického, je to pouze vtip

slowMotionViz [0-8]
Zpomalí vizuální efekty hry. Hodnota „úroveň“ je volitelná. Platné hodnoty jsou od 0 (běžná rychlost) do 8 (nejpomalejší).

fps [on nebo off]
Slouží k zapnutí nebo vypnutí zobrazení počtu snímků za vteřinu v pravém horním rohu.

fullscreen [on nebo off]

Hra bude na celé obrazovce

Quit
Opustit hru

Testování cheatů
Povolte kód "testingCheatsenabled true" a poté napište jeden z následujících kódů do konzole pro aktivaci příslušné funkce:

ageuptonpc
Když batole vyroste, může se stát NPC
Po použití tohoto cheatu se vás hra zeptá, zda chcete, aby se dítě stalo NPC (No-player-character – osoba ovládaná počítačem), pokud budete souhlasit, tak dítě bude stále ve vaší domácnosti, ale už ho nebudete moci ovládat. Pokud ho budete chtít později opět ovládat, využijte možnost vrá*** ho zpět do domácnosti popsanou níže

familyfunds "[Příjmení]" [částka]
Nastavte peníze jakékoli rodině

speed [0 4]
Nastavte peníze jakékoli rodině

maptags [on nebo off]
Zobrazit/skrýt značky na mapě

playsounds [on nebo off]
Zapne/vypne všechen zvuk

Recordvideo
Nahraje video se specifickou kvalitou a velikostí


Po povolení cheatu "testingCheatsenabled true" můžete také podržet [Shift] a kliknout na následující objekty pro nové interakce

Poštovní schránka

Udělat všechny šťastné“ – Dá všem členům vaší domácnosti ukazatele potřeb na nejšťastnější vč. Bonusů k náladě jako čistý jako lilie, řvát na plné pecky, odpočatý apod.
Vytvořit pro simíka přátelé“ – vytvoří pro simíka nové přátelé
Způsobit aby simík všechny poznal“ – simík bude znát každého ve městě
Přesunout počítačem ovládanou postavu“ – Přesune k vám domů počítačem ovládanou postavu. Některé vám nic neudělají (Smrťák) ale některé už ano(Exekutor, Zloděj…) Dále je tam na výběr Služebná, donáška pizzy, chůva, opravář, donáška novin, pošťák, policie, hasiči, ochrana dítěte sociálním pracovníkem, adopce sociálním pracovníkem a Vědecký expert
Vybrat si kariéru“ – můžete si vybrat jakoukoli kariéru i její jakoukoli úroveň, vč. Prací na půl úvazku
Vypnout potřeby“ „Zapnout potřeby“ Pokud jsou vypnuty, má váš simík všechny potřeby na max. vč. všech již zmiňovaných bonus
„Vynutit si návštěvu“ – přijde k vám na návštěvu někdo ze sousedství

Práce

"Vynutit si příležitost" – Vynutí vám pracovní příležitost, která vám pomůže zlepšit váš pracovní výkon
"Přesunout událost" – Vyskočí vám náhodná pracovní událost (možnost změny kariéry, pozitivní nebo negativní události, které zažíváte během práce)
"Přesunout všechny události" – všechno výše zmíněné v jednom

Země

"Teleportovat simíka sem" ¨Teleportuje simíka odkudkoli ihned a přesně na vámi určené místo

Jakýkoli simík

"Spustit stárnutí" – spustí u simíka stárnutí

Aktivní simík

"Změnit vlastnosti u aktivního simíka“
„Spustit stárnutí“

Simík který není v domácnosti

„Přidat k aktivní domácnosti“

Panel nálad

Odstraňte jakoukoli náladu z panelu nálad Poznámka: Pokud je špatná nálada propojena s potřebami (např. ospalý), tak se příslušný panel okamžitě vyplní.

Panel celoživotního štěstí

Pokud jste aktivovali cheat TestingCheatsEnabled true ještě před vybráním rodiny v hlavní nabídce, tak po jejím vybrání budete moci se stisknutým [Ctrl] přidávat po 500 celoživotního štěstí tak, že kliknete kamkoli do obdélníčku s truhličkou kromě truhličky a čísla se štěstím (viz obrázek)
4/ testovací cheaty:
Zapnutí testovacích cheatů je uvede do chodu některé další cheaty nebo funkce.
Zaptene to takto: testingCheatsEnabled true (vypnete to testingCheatsEnabled false)

A/
- se zapnutým můžete chytit myší potřeby simíka a táhnout libovolným směrem, tedy mu potřebu jak vyplnit, tak vyprázdnit.
(Hra musí běžet, nesmíte mít zapnutou pauzu!)

B/
- pokud podržíte klávesu shift, můžete si otevřít speciální menu KLIKEM NA POŠTOVNÍ SCHRÁNKU
Obrázek
Většina funkcí je z obrázku jasná, jen dodám, že:
- pokud použijete "vypnout potřeby" tyto se nejen vypnou a přestanou ubývat, ale ještě předtím se doplní na maximum.
- pokud použijete "přesunout počítačem ovládanou popstavu" a vybere třeba zloděje, vaši simíci asi nebudou mít radost

C/
- kliknutím na simíka se vám otevřou tři nové volby
1/ změnit vlastnosti tohoto simíka
2/ spustit u něj stárnutí
3/ přidat ho k vaší aktivní rodině (pokud je to cizí simík)

D/
- kliknutím kamkoli (na zem) s přidržením klávesy shift se vám nabídne možnost teleportrace ačkoli rodina nevlastní teleport

E/
- kliknutím kamkoli (na zem ) s přidržením klávesy shift se vám nabídne možnost parcelu upravit a oteřít na ní mód stavby nebo mód nákupu (na kterékoliv, ne pouze na vaší domácí parcele)

F/
- kliknutím na simíka, který je u vás na návštěvě, se otevře možnost přidat ho do aktivní rodiny

G/
- umožní doplnit body štěstí a to takto:
1/ v módu Upravit město nesmíte mít aktivní žádnou rodinu
2/ zapněte testovací cheaty
3/ vyberte nějakou rodinu jako aktivní
4/ otevřete někomu z jejích členů záložku štěstí, podržte ctrl a klikněte myší kamkoli do tohoto obdélníku kolem truhličky (ne na truhličku a ne na to číslo, kamkoli kolem)
- každé kliknutí přidá simíkovi 500bodů štěstí
Obrázek
Pozor, z neobjasněných příčin ne každému funguje!
Použijte místo toho mód Mastercontroller: viewtopic.php?f=3&t=148&start=0


H/
- umožní nastavení vztahů mezi simíky
Pokud potáhnete myší na liště pro vztahy, můžete tak ze simíků ihned udělat nejlepší přátele nebo nepřátele.
Obrázek

I/
- stejným způsobem můžete pracovat s lištou povolání, když chcete simíka povýšit. (Platí u profesí z Povolání, které nejsou v menu poštovní schránky.)

J/
- familyfunds "[Příjmení]" [částka] - pošlete peníze vybrané sousedské rodině (kterou nemáte jako aktivní, používejte v módu úpravy města)
 


buydebug
Odkrytí hrobek - - typ příkazu v nakupovacím nebo stavěcím módu. Tato dotace zpřístupní stavění hrobek. Některé objekty zůstávají pouze odladěny a nezůstávají do konce užívání


Ctrl+Shift+ levé tlačítko myši kliknutím na hrobku
Dovoluje nastavit spouštěče a aktivátory chování v hrobce.


Enablelotlocking true/false

Dovoluje hráčům editovat uzamčené pozemky (části) v rámci módu města

allowObjectsOnRoofs true/false
Dovoluje všem objektům aby byly umístěny na střechy


objectassetnames true/false

Dovoluje hráčům vidět aktivity jiných SimíkůRestrictBuildBuyInBuildings false - umožní upravovat prostory mrakodrapu mimo byt simíka
(vypíná se RestrictBuildBuyInBuildings True

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Lucky Palms

(Eliseek, 31. 5. 2014 11:04)

Ahoj,je město Lucky Palms k nějakému dodatku nebo je ke stažení ? A můžu se ještě zeptat když budu mít 6 dodatků-stažených,tak se mi tobude hodně lagovat nebo záleží na výkonnosti notebooku ? Díky moc za odpověď.A máš úplně skvělý blog. :) :)

Re: Lucky Palms

(Adminka, 31. 5. 2014 11:23)

Ahoj:) mesto Lucky palms se da koupit v obchode store,jinak zalezi na vykonnosti toho pocitace:)
Jinak dekuju:)

Re: Re: Lucky Palms

(Eliseek, 31. 5. 2014 12:23)

Jop...moc díky :)

Re: Re: Lucky Palms

(SuperDok, 5. 7. 2014 15:08)

Ahoj.
Chtěla jsem dodat, že jde stáhnou i přes The Sims 3, ale po nějaké době ta možnost zmizí. Totiž, když dáš Hlavní nabídku a pak zvolíš možnost "Nová hra" a tam je mezi těmi městy. Ale je hrozně drahé a také po nějaké době možnost stáhnutí ho tam zmizí.
SuperDok

Prosím odpověď!

(Patricie, 13. 6. 2014 7:34)

Ahoj chtěla bych se zeptat,neznáte někdo nějaké stránky kde je plno supr vlasů do hry the sims 3? Prosím odpovězte.

Re: Prosím odpověď!

(patricie, 21. 6. 2014 13:20)

thesims3.com

Re: Prosím odpověď!

(Valentine, 2. 7. 2014 15:19)

Ahoj, zkus stránku thesimsrecource.com, mají tam spoustu nejrůznějších věcí, např. vlasy, makeup, oblečení atd. atd. :)
DOPORUČUJU

Re: Prosím odpověď!

(Crystallilac, 3. 7. 2014 17:04)

já je stahovala na nějaké stránce což byla daná v obalu TheSims3 :)

Re: Re: Prosím odpověď!

(SuperDok, 5. 7. 2014 15:05)

Jistě, to byla stránka thesims3.com. Je to totiž oficiální stránka té komunity; rady, stahování, komunikace a tak dále, a tak dále.
SuperDok

Re: Prosím odpověď!

(SuperDok, 5. 7. 2014 15:03)

Ahoj.
Zkus se podívat na thesims3.com. Ve Výměnách máš nejenom vlasy, ale i mazlíčky, objekty, barvy vlasů i mazlíčků a i plumboty. Taky světy, rodiny, pozemky... Ale musíš se registrovat.
SuperDok

nevím si rady

(Monika, 2. 7. 2014 20:54)

Mám problém, normálně jsem to nainstalovala a spustila- všechno zatím ok. Jenže ale vybrala jsem si město, začalo se to načítat a kousíček před koncem se to prostě zaseklo.. nechala jsem to tedy pořád načítat ale je to už hodina a ne a ne se to načíst. Takže to pak musím vypnout jen přes Správce souborů, jinak to nejde. A já už vážně nevím co s tím :/ Prosím poraďte.

Re: nevím si rady

(Domi, 3. 7. 2014 9:21)

To je normální. Musíš si to koupit, protože stáhnutý the sims 3
to tak prostě dělá. Já to mám koupené (349kč) a je to funkční. :-)
(má kámoška to má stáhnuté a také jí to zlobí) :-(

Re: Re: nevím si rady

(anonym, 4. 7. 2014 10:24)

ale hovno musíš to umět nainstalovat já to mám stáhlé z netu a jdou mi tam dodatky, stahovat věci z internetu a všechno se dá říct, že je ok :)

Re: nevím si rady

(SuperDok, 5. 7. 2014 15:01)

Ahoj.
Mám za to, že stahovat The Sims 3 z internetu zdarma je nelegální, tím spíše bych zázraky nečekala. Ale ano, tohle se mi stalo s tvorbou domácnosti a to to mám z Originu. (Spouštěla jsem to přes počítač na CD, jenomže teď mám PC bez CD a tak mi nezbývalo, než stáhnou Origin a přes ten účet instalovat The Sims 3.) Prostě to několikrát nešlo. Spouštěla jsem to znova a znova a po nějaké době to začalo bezchybně fungovat.
Ale nedělej si starosti, že by to stažené bylo horší, než normálně z CD. Na tom počítači s CD mi to dělalo hodně chyb;
rozbilo se mi i samotné spouštění, byl rozmazaný obraz, grafika stála za ... a trvalo třeba čtvrt hodiny, než se mi to spustilo. (Nepřeháním.) Moc jsem si ani nezahrála, jelikož e mi to strašně sekalo.
Ale možná to bylo tím, že ten počítač měl Windows Vista.
SuperDok

Nej de mi to :D

(Bára, 4. 7. 2014 14:18)

Ahoj, tento testingCheatsenabled true mám napsat do té kolonky která vyskočí když zmáčknu ctrl+shit+C ?

Re: Nej de mi to :D

(SuperDok, 5. 7. 2014 14:54)

Jo jo, kam jinam? ;-)

The sims 3 mazlíčci

(Paty, 29. 6. 2014 15:08)

Nevíte někdo když mám v domácnosti 4 simíky kolik můžu mít maximálně mazlíčků?

Re: The sims 3 mazlíčci

(LoverSims, 29. 6. 2014 17:42)

Ahoj, mazlíčků můžeš mít maximálně 8 stejně tak simíků.. ;)

Re: Re: The sims 3 mazlíčci

(SuperDok, 5. 7. 2014 14:48)

Ahoj.
No, nemyslím, že by to bylo jedno číslo, které by platilo pro všechny. Simíků můžeš mít max. 8. (Ale je divné, že už jsem viděla, jak měl někdo 48.. No, asi je všechny porodila siminka, i když to asi nejde. Možná hack..) Já jsem měla rodinu, která se skládala z jedné siminky a pěti koníků. Víc koní mi tam už nešlo. Pak jsem ve městě chtěla vytvořit "milovnici koček". Zvláštní, koček mi tam šlo dát 7. A psi, to jsem ještě nezkoušela, jelikož jsem se k tomu ještě nedostala. (O cheatech jsem se dozvěděla - no, několik dní zpátky - a bála jsem se, že se nebudu o tolik psů moci starat.) Ale odhaduji to taky tak na 7. Kočka je přibližně asi tak velká, jako pes. (V The Sims 3!)

Re: The sims 3 mazlíčci

(V.T.., 29. 6. 2014 17:47)

myslim že maximum je 6... MYSLIM


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87

následující » 

 


Poslední fotografieArchiv

Kalendář
<< duben / 2019 >>


Statistiky

Online: 5
Celkem: 952861
Měsíc: 8432
Den: 193